Abuzuri comise la Serviciul de Ambulanta Giurgiu

Abuzuri comise la Serviciul de Ambulanta Giurgiu

În luna mai a.c. scriam despre parte din abuzurile comise la DGASPC Giurgiu coordonate de, conform surselor noastre, de  către domnul director administrativ Cătălin Lupu, posesorul unei condamnări de 3 ani cu suspendare pentru înşelăciune. Precizăm faptul că DGASPC Giurgiu se află sub directa coordonare a Consiliului Judeţean Giurgiu al cărui preşedinte este domnul Marian Mina de sorginte PSD-istă. Ţinem să precizăm faptul că în ediţiile viitoare ale publicaţiei noastre vom reveni la acest subiect cu dezvăluiri incendiare legate de felul cum s-au făcut angajări pe principiul PCR, adică pile cunoştinţe şi relaţii.

Zilele trecute pe adresa redacţiei noastre am primit o sesizare din partea unor angajaţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu care ne-au rugat să le păstrăm deocamdată anonimatul, în care se vorbeşte despre abuzurile care se petrec în instituţia mai sus amintită, condusă de către soţia domnului Cătălin Lupu, doamna Lupu Şerban Gabriela Adina Gretta, economist şi ca o banală întâmplare, membră PSD.

Vă vom prezenta integral sesizarea pe care am primit-o, despre care am aflat că se găseşte deja pe masa Ministrului Sănătăţii, minister în subordinea căruia se află Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu.

“Către,
Cronica Giurgiuveana

Subsemnaţii, ……… ………, ……. ……..  ……….. , …….. ………. , angajaţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, în speranţa efectuării unor verificări obiective ce se impun a fi dispuse în cadrul instituţiei în care ne desfășurăm activitatea, cu deosebit respect vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

 1. Începând cu anul 2014, atribuţiile funcţiei de manager general al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu sunt îndeplinite (sau NU) de către doamna Lupu – Şerban Gabriela – Adina – Gretta, economist şi totodată membru al Partidului Social Democrat, Filiala Giurgiu. Încă de la data desemnării în această funcţie, singura preocupare a acesteia nu a fost decât să dezbine colectivul serviciului, prin crearea artificială a unor stări conflictuale, să ne diminueze veniturile (a încercat încetarea acordării bonurilor de masă, a dispus plata zilelor de sâmbătă şi duminică, precum şi sărbătorile legale la o valoare de 50%, a luat decizia încetării sporului de calculator, etc.), să aplice tratamente discriminatorii sau să îşi angajeze prieteni/cunoştinţe/fini, pe diferite funcţii vacante din cadrul instituţiei, șamd.
 2. Referitor la ultimul aspect, evidenţiem faptul că, în cadrul dispeceratului, începând cu luna august a anului 2017, a fost angajată CHIŢU NICOLETA, fina managerei, care, la momentul depunerii dosarului de candidat, în ziua susţinerii concursului de ocupare a funcţiei vacante în statul de funcții al instituției, precum şi în acest moment, NU deținea/deține diplomă de bacalaureat, aceasta nefiind absolventă de studii liceale, condiţie esenţială pentru ocuparea unui astfel de post. În acest moment, sus-numita urmează studiile liceale la forma de învățământ ,,seral”, în cadrul Liceului Tehnologic ,,Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu, ceea ce duce la concluzia că a fost ANGAJATĂ ÎN MOD FRAUDULOS, pe criterii de „nepotisme” !
  Făcând un scurt istoric, observăm că, în data de 30.06.2017, pe site-ul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu(http://www.sjagiurgiu.ro), la secţiunea Interes public/Anunţuri, a fost publicat Anunţul nr. 2842/30.06.2017, prin care se mediatiza organizarea concursului pentru ocuparea postului de operator/registrator de urgenţă – debutant, vacant în cadrul Dispeceratului Unic Integrat al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, ce avea să se desfăşoare la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, din municipiul Giurgiu, şoseaua Bucureşti, nr. 82. În conţinutul anunţului, la condiţiile generale, se specifică următoarele: ,,La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 modificată şi completată pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv…f) îndeplineşte condiţiile de studii…sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs” iar, totodată, pentru înscrierea la concurs, candidaţii urmau să prezinte un dosar de concurs ce era necesar, ÎN MOD OBLIGATORIU, să conţină următoarele documente: ,,…d) copia legalizată a diplomei de bacalaureat”.
  Astfel, prima etapă a concursului a fost selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, care s-a desfășurat în data de 20.07.2017, iar conform anunțului nr. 3254/20.07.2017, ,,în urma verificării dosarelor la examenul/concursul pentru ocuparea unui post operator/registrator de urgență debutant…”, candidatul CHIȚU NICOLETA a fost declarat ,,Admis”. Mai departe, în urma susținerii probei scrise, candidatul CHIȚU NICOLETA a fost, de asemenea, declarat ,,Admis”, conform anunțului nr. 3393/27.07.2017, postat pe site-ul instituției.
  Cum a fost posibil ca doamna CHIȚU NICOLETA să poată participa la concurs, în condițiile în care aceasta nu îndeplinea condiția obligatorie de studii? Ba mai mult, candidatul a fost declarat ,,admis”. Să fi contat oare faptul că aceasta este fina managerului general?
 3. Începând cu luna decembrie 2017, la iniţiativa şi prin aprobarea exclusivă a managererului instituției, domnul SECERE IONEL, referent în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, doar de la domiciliul acestuia. Activitatea lui de bază în tot acest timp a fost implementarea fişelor de solicitare 112, transport şi urgenţă prespitalicească, etc., în programul CIMACO, de la staţia de lucru din dotarea instituţiei, care s-a aflat în tot acest timp la el acasă. Dovezile în acest sens sunt:
  a) condicile de prezenţă, care au fost semnate zilnic, în locul acestuia, de către contabilul şef al instituţiei (la solicitarea managerului general), economist MIHAI STOICA (în acest caz se săvârșește infracțiunea de ,,Falsul material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 320 CP; De asemenea, se pot solicita specimene de semnătură, din partea ambelor persoane în cauză, în vederea clarificării celor sesizate);
  b) staţia de lucru a fost conectată online în două locaţii diferite, lucru care poate fi verificat cu uşurinţă de către un specialist IT;
  c) angajații DIMA CĂTĂLIN și BOLDEIU GABRIELA, colegii de serviciu cu care ar fi trebuit să își desfășoare activitatea în aceeași încăpere SECERE IONEL.
 4. De asemenea, în data de 29.03.2018, domnul SECERE IONEL a solicitat prin intermediul SNUAU 112, o ambulanţă, în vederea transportului soţiei sale, pentru data de 30.03.2018, din municipiul Giurgiu, către Clinica Medicală ,,SANADOR” din municipiul Bucureşti, motivând că are aprobarea managerului Lupu – Şerban Gabriela – Adina – Gretta, precum şi a directorului medical, dr. LĂUDAT SIMION, deşi, legal, nu se putea realiza un astfel de transport la o clinică particulară. De altfel, pacienta a mai fost transportată în datele de 10.02.2018 și 15.02.2018, la aceeași clinică particulară, în urma acelorași aprobări. Dovezi în acest sens sunt apelul 112, din data de 29.03.2018, rămas înregistrat în arhiva electronică a SNUAU 112, registrul privind transporturile efectuate cu autosanitare, precum şi caietul de comenzi, aflat în dispeceratul integrat ISU – SAJ.
 5. În vederea obținerii unor performanțe profesionale individuale, cât și pentru creșterea veniturilor salariale proprii, managerul serviciului a făcut presiuni asupra domnului DIMA CĂTĂLIN, pentru raportarea la Ministerul Sănătății a unor date neconforme cu realitatea, ce aveau ca rezultat final modificarea indicilor de management, în sensul creșterii acestora în mod nejustificabil, fals. Aspectul acesta poate fi cu ușurință verificat și prin solicitarea unor declarații din partea lui DIMA CĂTĂLIN.
 6. Din motive necunoscute, veniturile lunare ale angajaților Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu sunt calculate la domiciliul mamei managerei, de către aceasta(care este de profesie contabil).
 7. Autospecialele aparținând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu sunt întreținute și reparate în cadrul unui service auto cu care instituția nu are încheiat un contract în acest sens, din municipiul Giurgiu, aparținând domnului VASILE FLORIN, soțul asistentului medical VASILE MONICA, din cadrul aceleiași instituții, prietenă de familie și vecină a doamnei manager. La același service auto, în timpul programului de lucru, își desfășoară activitatea mecanicul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, care însă prestează servicii în particular, remunerate.
 8. Cu diverse ocazii, managerul general a transmis diverse ameninţări de genul ,,Nu vă puneţi voi cu mine pentru că veţi vedea că eu sunt mai puternică” (probabil a dorit să evidențieze că are susținere politică) sau ,,Pentru că nu le convine nimic, o să le dau eu afară, de la serviciu”.
  Doamnei dr. NICOLSCAIA VALENTINA i-a reproșat că nu îi convine nimic în această instituție și că i-ar fi instigat pe ceilalți colegi, în urma unor discuții apărute pe fondul modificărilor salariale survenite.
  În cadrul ședinței din data de 16.05.2018, inițiate de către manager, purtată cu operatorii-registratori din cadrul serviciului, a interzis purtarea oricăror tip de discuții cu privire la drepturile salariale ale angajaților.
 9. În încăperea unde își îndeplinesc atribuțiile de serviciu BOLDEIU GABRIELA și DIMA CĂTĂLIN, managerul instituției a montat ILEGAL un microfon, pentru a înregistra discuțiile doamnei BOLDEIU GABRIELA. De menționat că pe cea din urmă, în mod ABUZIV, doamna manager nu a mai dorit să o lase să își desfășoare activitatea în cadrul dispeceratului integrat, cu toate că deciziile medicale ulterioare eliberate de diferite comisii de specialitate nu impun acest lucru. Totodată, asistentul medical a fost amenințat în diverse rânduri(Ex.: I s-a adus la cunoștință că în timpul mandatului său de manager, aceasta nu își va mai desfășura activitatea în cadrul dispeceratului sau că să se hotărască asupra locației unde va dori să muncească(pe autospecială sau la birou), pentru a-i scoate locul vacant la concurs, etc.).
 10. În data de 31.05.2018, ora 01.40, managerul, împreună cu asistentul șef, Cărăbaș Rodica și directorul tehnic, Drăgnuţă Alexandru, au efectuat un control inopinat în cadrul dispeceratului integrat ISU – SAJ, în urma căruia s-a constatat că cei trei angajați aflați în serviciu nu purtau bocanci. După ce dispecerul de serviciu, BÎRSĂ OANA, a făcut precizarea că nu are în dotare bocanci, întrucât nu i s-au asigurat de către instituție(cauzele fiind cunoscute încă de la vremea respectivă de către asistentul șef, CĂRĂBAȘ RODICA, care a redistribuit la acea dată perechea de bocanci a acestui dispecer, unei asistente medicale, pe motiv că cea din urmă își desfășoară activitatea în operativ, impunându-se o mai mare nevoie acolo de acest accesoriu), asistentul șef(a cărei simplă prezență denotă vulgaritate, folosind totodată un limbaj licențios, de baltă, în relația cu subordonații) i-a reproșat că ,,trebuia să anunțe periodic” și că ,,o să îi cumpere ea o pereche de bocanci”. În urma controlului inopinat, s-a procedat la întocmirea unui proces – verbal, în care s-a făcut mențiunea că personalul controlat se sancționează cu ,,Avertisment”. Totodată, verbal, managerul instituției a adus la cunoștința personalului controlat faptul că aceasta a fost prima măsură luată, urmând diminuarea salarială și desfacerea contractului de muncă. Dovadă în acest sens este înregistrarea video făcută de către camerele de supraveghere din cadrul dispeceratului integrat.
  Ori, în această situație, ne întrebăm dacă mai contează prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, postat chiar pe site-ul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu(http://www.sjagiurgiu.ro), la secţiunea Utile/Legislație, unde, la Cap. II. – Obligațiile conducerii unității, unde la Art. 4., se specifică: ,,Conducerea unității asigură: ,,Punerea la dispoziția personalului potrivit specificului muncii a… echipamentelor de lucru…”. Totodată, la Cap. VI. – Sancțiuni disciplinare, se prevede în mod expres modalitatea de aplicare a sancțiunilor disciplinare, conform Codului muncii(sunt 6 tipuri de sancțiuni, nu 3, iar gradual, ,,avertismentul” era a doua modalitate de sancțiune).
  Astfel, fie doamna manager nu are cunoștință nici măcar de prevederile propriului regulament intern de ordine interioară, fie se poziționează deasupra legii, ea de altfel considerându-se ca având un sprijin politic solid.
 11. În anul 2018, întrucât a omis să semneze în condica zilnică de prezență câteva rubrici, Boldeiu Gabriela a fost șantajată de către doamna manager general să își asume în scris faptul că nu mai dorește niciodată să își desfășoare activitatea în cadrul dispeceratului. Documentul, după întocmire, se află în posesia managerului.
 12. În dese rânduri, Drăgnuță Alexandru, director tehnic și Cărăbaș Rodica, asistent șef, s-au declarat constrânși în mod direct de către șeful instituției cu privire la modalitatea de întocmire a graficelor de lucru lunare. Astfel, li s-a impus favorizarea apropiaților managerei.
 13. În urma unei interpretări proprii a șefului instituției asupra OMS nr. 1375/2016, aceasta nu dorește să acorde ore suplimentare angajatelor Bîrsă Oana și Stan Alina(și din cauza faptului că nu au dorit să semneze un tabel, prin care să își dea acordul să lucreze la 12/12 ore, pus la dispoziție în anul 2018). Astfel, mangerul îi impune asistentului șef ca, la momentul întocmirii graficelor de lucru, cele două angajate să nu beneficieze absolut deloc de ore suplimentare.
 14. Punctul culminant al comportamentului absolut aberant al doamnei Lupu – Şerban Gabriela – Adina – Gretta, s-a consumat în data de 04.06.2018, când dintr-un exces de furie și-a dat afară din anticamera biroului său, propria secretară, precum și pe asistentul șef Cărăbaș Rodica, ce are biroul într-o cameră paralelă cu anticamera. De asemenea, pe secretara sa a amenințat-o că o va da afară, întrucât locul său nu este în această instituție.
 15. Ar mai fi multe lucruri de precizat, însă considerăm că acestea pot fi descoperite pe parcursul unui eventual CONTROL INOPINAT. De asemenea, vă aducem la cunoștință că angajații au fost reduși la tăcere, cu speranța menținerii locului de muncă.
  Având în vedere cele expuse mai sus și ținând cont de gravitatea și multitudinea faptelor sesizate, considerăm că ar fi imperios necesar ca ministrul Sănătății, domna Sorina Pintea să desemneze, în regim de urgență, CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII, pentru verificarea punctuală a aspectelor semnalate, ca fiind produse în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu.
  De asemenea, vă învederăm faptul că aveți posibilitatea legală ca în eventualitatea constatării unor aspecte de natură penală, să sesizați instituțiile abilitate ale statului, pentru a se proceda conform prevederilor legale.
  Deopotrivă, pentru a fi evitate diverse răzbunări din partea șefului instituției, asupra noastră, considerăm că ar fi imperios necesar protejarea identității noastre.

Cu deosebită considerație “

Sperăm ca autorităţile statului să verifice, iar dacă faptele prezentate se confirmă, cei ce se fac vinovaţi să suporte rigorile legii.

I.C.MANDU

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *