PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2023
  1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

    1. Proiect de hotărâre nr.351/10.11.2023 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.195/14.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanţării / cofinanţării / finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiţii publice de interes local:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   2. Proiect de hotărâre nr.357/15.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate: 

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    3. Proiect de hotărâre nr.358/15.11.2023 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate: 

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       II.  INFORMĂRI:

  1. Informarea nr.105.892/15.11.2023 întocmită de Direcția Tehnică – Biroul Relații cu Publicul, Protocol și Registratură, cu privire la sărbătoarea de 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI.
  2. Adresa nr.16.650/14.11.2023 a Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.105.368/14.11.2023, prin care solicită sprijin în vederea garantării creditului pe care intenționează să îl contracteze pentru achitarea contravalorii contoarelor digitale livrate după data de 17.11.2023.   

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *