EURES România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfasoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Bucuresti în luna octombrie 2015. Angajatori germani reprezentaţi de Serviciile de Plasare Internaţionala din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor si Specialitatilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele ocupaţii: bucătar/bucătar sef/bucătar specialist (15 posturi), ospătar (15 posturi), barman (5 posturi) si personal în industria gastronomiei de sistem (15 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman si personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu si cunostinţe bune de limba germana (nivel B1/B2). Pentru posturile de bucătar/bucătar sef/bucătar specialist, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată si experienţă în domeniu, precum si cunostinţe de limba germană, cel puţin nivel A2.

Angajarea se face pe o perioadă de cel puţin 6 luni, începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe durată nedeterminată. Salariul oferit este de 1500 – 2200 euro brut/lună, pentru posturile de ospătar si barman, 1700 – 2400 euro brut/lună, pentru posturile de bucătar/bucătar sef/bucătar specialist si de 1450 euro brut/lună pentru personalul în industria gastronomiei de sistem.

Cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Giurgiu, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu – d-na Dogaru Gratziela, tel.: 0752.096.262 sau 0246/230613, int. 219 sau direct la sediul AJOFM Giurgiu, din mun. Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin, camera 8, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate si pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

  • cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
  • copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni);
  • V model Europass (cu fotografie) în  limba germană (Lebenslauf);
  • cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
  • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *