COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

Primăriile Giurgiu şi Ruse derulează în parteneriat proiectul transfrontalier  “Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr. 7”, cod proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130. Proiectul este finanţat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv Specific 1.2 – Creşterea si guranţei transportului naval pe căile de transport fluvial şi maritim. Perioada de implementare este de 30 luni (2017-2019)

Bugetul total eligibil al proiectului este de 7.349.963,06 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 6.247.468,60 Euro (prin Fondul European de Dezvoltare Regională)

Bugetul proiectului alocat pentru municipiul Giurgiu are valoarea de 3.005.073,37 Euro, din care 2.744.533,37 Euro reprezintă cheltuielile eligibile ale proiectului.

Bugetul pentru municipiul Giurgiu va fi suportat astfel:

2.332.853,36 Euro (85 %) – finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională

–    356.789,34 Euro (13 %) – finanţare de la Bugetul de Stat

–   315.430,67 Euro  – contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Giurgiu, din care 54.890,67 Euro reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar 260.540,00 Euro reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului.

 Obiectivul general al proiectului constă în creşterea siguranţei transportului pe căile navigabile din regiunea transfrontalieră.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Îmbunătăţirea căilor navigabile interioare dintre Ruse şi Giurgiu;
 • Stabilirea condiţiilor pentru o regiune bine conectată cu Uniunea Europeană şi Asia.

Activităţi propuse ale proiectului:

– Pregătire proiect (elaborare documentaţie tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate)

– Managementul proiectului şi pregătirea procedurilor de achiziţii publice

– Realizarea procedurilor de achiziţie publică şi achiziţia de echipamente

– Realizarea procedurilor şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi aexecuţiei de lucrări

– Elaborarea documentaţiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic) şi implementarea execuţiei de lucrări

– Elaborarea Strategiei comune de planificare în zona transfrontalieră

– Implementarea supervizării de lucrări prin dirigenţie de şantier

– Activităţi de informare si publicitate

– Raportarea finală şi auditul proiectului

Rezultate aşteptate:

 • 8 km de infrastructură navală comună între Ruse şi Giurgiu îmbunătăţită;
 • Siguranţă crescută a transportului pe căile navigabile pe Dunărea de Jos;
 • O mai bună conectivitate în regiunea transfrontalieră;
 • Un parteneriat durabil.

Cele două municipalităţi şi-au propus ca prin proiect să realizeze:

 • Primăria Ruse – reabilitarea cheiurilor aferente terminalului central de pasageri din Ruse şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie ale celor 3 dane;
 • Primăria Giurgiu – amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în apropierea legăturii sale naturale cu fluviul Dunărea.

Lucrările de construcţie din municipiul Giurgiu (obiectiv de investiţii “Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”) se vor realiza pe malul Canalului Sfântul Gheorghe, pe Aleea Plantelor, vis-a-vis de sediul Administraţiei Domeniului Public şi Privat Giurgiu şi vor conţine următoarele obiecte:

 • Cheu pereat cu dale de beton
 • Platformă portuară
 • Rampă de ridicare ambarcaţiuni
 • Clădire administrativă şi împrejmuire
 • Zona reparaţii nave
 • Platforma de andocare – şopron
 • Apuntamente
 • Drumuri, parcări şi spaţii verzi

În data de 29.05.2018 a fost încheiat Contractul multianual de lucrări (inclusiv servicii de proiectare, servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor de construcţie) nr. 22.817/29.05.2018 cu Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. – S.C. DSE CONSULTING S.R.L. – S.C. ROMASCO  CONCEPT S.R.L, reprezentată prin Liderul de asociere S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.

La începutul lunii august 2018 au fost recepţionate serviciile de proiectare, care au constat în elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire și a documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare.

În data de 12.10.2018 a fost emisă Autorizația de construire nr. 218/12.10.2018.

În aceeași dată a fost încheiat Contractul multianual de servicii nr.45.127/12.10.2018 având ca obiect prestarea serviciilor de supervizare lucrări de construcţie prin dirigenţie de şantier, cu LAZĂREAN MIRCEA – DIRIGINTE DE ȘANTIER.

A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 46162 din 18.10.2018 și a fost încheiat Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de reper nr. 46163 din 18.10.2018 între Beneficiar, Constructor și Proiectant.  

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *