PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 28 MARTIE 2024

PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 28 MARTIE 2024

        I. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

    1. Proiect de hotărâre nr.98/25.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRACUM S.A. anul 2024:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

     2 . Proiect de hotărâre nr.100/25.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2024: 

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

     3. Proiect de hotărâre nr.102/26.03.2024 privind modificarea Actului constitutiv al  Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

     4. Proiect de hotărâre nr.103/27.03.2024 privind aprobarea propunerilor de candidați  în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

     5. Proiect de hotărâre nr.104/27.03.2024 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2024 – 15 octombrie 2024:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *