In loc de balta primarul din Ogrezeni, Jean Jipa a primit in prima instanta ani de condamnare …

In loc de balta  primarul din Ogrezeni, Jean Jipa a primit in prima instanta ani de condamnare …

Primarul comunei Ogrezeni, judeţul Giurgiu,  domnul Jean Jipa este obligat să suporte vicisitudinile la care este supus de către cei care nu-şi dau seama că Jean poate fi considerat un erou martir, un om simplu şi cinstit din Ogrezeni care se luptă cu statul paralel ca să readucă la matcă  balta satului . Şi ce primeşte în schimb bietul  om plin de bune intenţii ? Condamnare !!!  Nu este cinstit ce se întâmplă cu Jenel al nostru.  Spuneau gurile rele că a angajat pe fiul nu ştiu cărei procuroare la primărie, ca să beneficieze de nu ştiu ce facilităţi, primărie pe care o păstoreşte cu demnitate şi respect faţă de locuitorii săi. Fals, nimic mai fals,  acest om bun cu suflet frumos nu a avut nici o clipă intenţia să profite după urma mamei procuroare!  Pur şi simplu i-a dat o pâine să mănânce unui tânăr.  Dar mai bine … vă las pe dumneavoastră să citiţi sentinţa …

Portal  > Judecătoria BOLINTIN VALE  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 2223/192/2016
Data inregistrarii 28.06.2016
Data ultimei modificari: 29.06.2018
Sectie: Judecatoria Bolintin Vale – cauze generale
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ILIE ELENA Inculpat
LAZĂR GHEORGHE Inculpat
JIPA JEAN Inculpat

 

 

 

Şedinţe

29.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CJ1 cc
Tip solutie: CondamnareIn baza art.295 alin 1 cp cu aplic art 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infrac?iuni ?i dispune ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentin?ei. În baza art 93 cp, dispune ca inculpatul să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 70 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Obligă inculpa?ii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe să plătească păr?ii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -12588 lei sumă încasată în anul 2013, dar neînregistrată în registrul de casă ?i nedepusă la Trezorerie; -34273,7 lei sumă eviden?iată în registrul de casă în anul 2013 ?i nedepusă la Trezorerie; -14532 lei sumă retrasă din Trezorerie ?i neeviden?iată în registrul de casă, reprezentând diferen?a dintre suma totală de 59022 sumă retrasă ?i neeviden?iată ?i 44490 lei sumă retrasă prin falsificarea CEC-urilor ?i neeviden?iată în registrul de casă Obligă inculpa?ii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe, Jipa Jean să plătească păr?ii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -44490 lei sumă retrasă din Trezorerie prin falsificarea filelor CEC ?i neeviden?iată în registrul de casă ; -43098 lei sumă plătită în lipsa documentelor justificative sau în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014; -10312 lei reprezentând valoarea plă?ilor efectuate în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014. În baza art.274 obligă fiecare inculpat la 2000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocat oficiu Neagu Rare? în sumă de 360 lei pentru inculpat Lazăr Gheorghe se suportă din fondul Ministerului de Justi?ie. Onorariul avocat oficiu Georgescu Vi?an Mariana în sumă de 100 lei pentru inculpata Ilie Elena la termenul din data de 19.03.2018 se suportă din fondul Ministerului de Justi?ie. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  191/2018  29.06.2018

 

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *