Guvernul a aprobat în ședința de joi o Ordonanță de modificare și completare a Codului de procedură fiscală, cu scopul de a simplifica procedurile de lucru cu contribuabilii.

Astfel, prin actul normativ se introduce reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităţilor administraţiei publice locale poate consta şi în acţiuni de prevenire şi conformare, se arată într-un comunicat al Executivului.

De asemenea, noile reglementări creează posibilitatea garantării obligaţiilor fiscale cu scrisoare de garanţie emisă de instituţiile financiare nebancare, având în vedere că şi aceste instituţii au posibilitatea legală de emitere de astfel de garanţii şi, prin urmare, nu se justifică un tratament discriminatoriu cu celelalte instituţii de credit, menţionează documentul citat.

În scopul creşterii gradului de conformare a contribuabililor, au fost luate mai multe măsuri pentru flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eşalonării la plată, între care:

  • amânarea la plată a tuturor penalităţilor de întârziere datorate de debitor în vederea anulării acestora dacă eşalonarea se finalizează cu succes. Astfel, în situaţia în care un contribuabil înregistrează obligaţii restante care reprezintă doar penalităţi de întârziere şi dobanzi, acesta poate obţine practic anularea penalităţilor de întârziere dacă achită eşalonat dobanzile.
  • amânarea la plată, în vederea anulării, şi a unui procent de 50% din dobânzile datorate de contribuabilii cu risc fiscal mic pe langă penalităţile de întârziere, în scopul creării unei pârghii prin care debitorii cu risc fiscal mic să achite într-un termen cât mai scurt obligaţiile fiscale datorate;
  • crearea posibilităţii debitorului de a solicita organului fiscal executarea parţială a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie în vederea stingerii ratelor de eşalonare.

Pentru debirocratizarea şi simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale, s-a stabilit exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administraţia fiscală deţine aceste date urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informaţii realizate electronic cu ONRC. De asemenea, contribuabilul/plătitorul nu va mai avea obligaţia depunerii la organul fiscal central de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţia privind sediile secundare, în situaţia în care organul fiscal deţine deja documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie, informează comunicatul Guvernului.

Sursa capital.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *