Comunicat de presa

Comunicat de presa

Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu informează în legătură cu noile oportunități de finanțare oferite de apelul 2015 al Programului European  Life+. Programul LIFE+ activ și în 2015

Beneficiari ai acestei sesiuni pot fi entități publice, organizații private comerciale sau non-comerciale, inclusiv ONG-uri.

Programul urmărește:

 1. să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistenta la schimbările climatice și să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin a biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei „Natura 2000″ și abordarea degradării ecosistemelor;
 2. să îmbunătățească dezvoltarea, implementarea și aplicarea politicii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practică din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;
 3. să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;
 4. să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Tipuri de proiecte așteptate:

 • Proiecte pilot
 • Proiecte demonstrative
 • Proiecte de bune practici
 • Proiecte integrate
 • Proiecte de asistență tehnică
 • Proiecte de consolidare a capacității
 • Proiecte pregătitoare
 • Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare
 • Orice alt tip de proiecte necesare atingerii obiectivelor generale

Acțiuni finanțate:

 • Informare și comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare.
 • Studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii;
 • Pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor, politicilor, programelor și a legislației;
 • Ateliere, conferințe, reuniuni
 • Colaborare în rețea și platforme destinate schimbului de bune practici;
 • Orice alte activități care contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale ale programului.

Acest apel vizează ambele sub-programe:

Sub-programul ”Mediu, cu 3 domenii prioritare:

 • Mediu și utilizarea eficientă a resurselor
 • Natură și biodiversitate
 • Guvernanță și informare în domeniul mediului

 

Sub-programul”Politici Climatice”, cu 3 domenii prioritare:

 • Atenuarea schimbărilor climatice;
 • Adaptarea la schimbările climatice
 • Guvernanță și informare în domeniul climei

În cadrul ambelor sub-programe, se acordă  o atenție deosebită proiectelor transnaționale.

Proiectele trebuie mai întâi validate și transmise prin intermediul aplicației  ”eProposal”  către autoritatea națională. Punctul Național de Contact (PNC) LIFE pentru România este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Date de contact:

Punct Focal Național LIFE

Oana Dima
Manager Public
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
România
Tel. / Fax: 004 021-408.95.19
Mobil: 004 0754.231.238
E-mail: oana.dima@mmediu.ro
www.mmediu.ro

Pentru probleme IT legate  de aplicația online ”eProposal”, se pot adresa întrebări la adresa de email: env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu

În funcție de tipul de acțiune și de componentă,  proiectele trebuie validate până la 15 și  30 septembrie  și respectiv  1, 7 și 30 octombrie 2015.

 

 

                                                                              Biroul de presa al APM GIURGIU

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *