Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 – Consultare publică a factorilor interesați – etapa de colectare a datelor primare –

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027  – Consultare publică a factorilor interesați  – etapa de colectare a datelor primare –

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045,Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 anunță publicul interesat – mediul de afaceri– referitor la demararea procesului de consultare publică a factorilor interesați în vederea elaborării  Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027.

Pentru ca Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 să răspundă cât mai bine nevoilor cetățenilor și oportunităților de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor identificate, Consiliul Județean Giurgiu invită reprezentanții mediului de afaceri din Județul Giurgiu să completeze chestionarul aferent acestei etape.

Chestionarul poate fi completat în format electronic: https://www.surveymonkey.com/r/WF2XM73 

Termenul de transmitere a informațiilor solicitate: 23.02.2021 .

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 este realizată în cadrul proiectului i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

 Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și optimizarea proceselor administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Prin elaborarea Planului strategic instituțional și a Strategiei de dezvoltare a județului, se vor crea premisele locale performante, capabile să ofere servicii performante și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:

  • Implementarea de mecanisme și proceduri standard (Strategie de dezvoltare a județului, Plan strategic instituțional 2021 – 2027, Procedura operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor informatice) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Județului.
  • Implementarea unei soluții informatice pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate în domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în cadrul Consiliului Județean Giurgiu.
  •  Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu pe teme specifice proiectului, prin cursuri de formare profesională (55 de persoane) și instruire utilizare soluție informatică (20 de persoane).

        Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei

        Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei

Informații suplimentare:

          Informații suplimentare:

Manager de Proiect: Margareta-Mihaela CRISTEA – e-mail: managerpublic.mic.cjgiurgiu@gmail.com

Asistent Planificare Strategică: Nicu MARDALE, – e-mail: n.mardale@yahoo.com .

Proiectul „i.R.E.M Instituții Responsabile, Eficiență  Managerială” 

SIPOCA 817 Cod SMIS 135244 

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu  pentru perioada 2021 – 2027 

CHESTIONAR MEDIUL DE AFACERI din Județul GIURGIU 

Analiza situației existente în județul Giurgiu 2021 Direcții de dezvoltare 2021 – 2027 

Februarie 2021

https://lh4.googleusercontent.com/EFTjfxtCFIh2_JrhkVS4SJVuCA-sZaRC_YxgP8F8M1sw_YYxzbv_cAMYB89jw5lLbzGr_ibl825i0RTJF2zsvPHVIzgrJCRcm-SaPk_FjjhS783BuU-0JxHqnBKbrprooyg_abK_
https://lh6.googleusercontent.com/QYtWTlt6iNCwhbiJDZgery4le75ssnV_2Hs-2JKDgFUcFAH61E8nWldfXvxk8LfNcTMsNLGiIvepO7qBKj-Z4uf8uiB5KKIDnU-Lni4okQVC2Z2PPiSPHNjqIeS2YZnVJa2t4CDl
https://lh5.googleusercontent.com/aYiIbnw12-j42uLa4PaR1kiDS8QsPax6CoU_PP4CD-qU0DVYOYUrosIVqRwk0Siey8gWbET3TVfPPMphwunADhC-iAqGBr8ZQhAdXZRMW4tYGqWH7gaETsG3UqGb3P_vrxiRs1K-

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

https://lh4.googleusercontent.com/D8YOliD-W80oirScVYeKhXP-oyN9af-CyioFkNzrpC3t1J8--uMJN34fzU-c-qjBrHJa4l7O5rmrowDOlVMy0uYibJ_c_0LKG2PFpXf6bUs73JDRbcO6amA1YdQwfkRXfF3aDe0QOPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

I. INTRODUCERE
Consiliul Județean Giurgiu elaborează Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu pentru  perioada 2021 – 2027.   Elaborarea strategiei se bazează atât pe date statistice și studii, cât şi pe opiniile dvs.,  exprimate prin acest chestionar.  Pentru ca strategia de dezvoltare a județului Giurgiu să raspundă cât mai bine nevoilor dvs.  și oportunitatilor de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea  problemelor județului, vă invităm să completați acest chestionar.   Chestionarul poate fi completat online la link  https://www.surveymonkey.com/r/WF2XM73 până la data de 23.02.2021.  Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cat mai complet  la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante pentru această  cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine mulțumirea sau  nemulțumirea dvs. cu serviciul public respectiv, problema concretă cu care vă confruntați  și pentru a propune rezolvările pe care dumneavoastră le considerați adecvate la problemele  semnalate.   Pentru clarificări, persoana de contact este Gabriel Oprea, e-mail gabriel.oprea20@yahoo.com, mobil 0722312653  Răspunsul dvs. ramâne anonim şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi nu  va fi folosit în alte scopuri. Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la  identitatea respondenților.  Acest sondaj este parte a procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului  Giurgiu pentru perioada 2021-2027 de către Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul S.C.  Public Research S.R.L. în cadrul proiectului„i.R.E.M Instituții Responsabile, Eficiență  Managerială” SIPOCA 817 Cod SMIS 135244, finanțat în cadrul Programului Operațional  Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară – administrație publică și sistem  judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde 
https://lh5.googleusercontent.com/Yb22Oekck4K4F26LfSzo2WZtIcPn9hpCYFTRz5ygrB64Thyzh-AOMTJr_ojbQcLk2tF-xmRT9a6P-0qstGIZ757A5RKg_FBxCItE-bTz_Z6Q7rdzWyzYWzTkqyJjszJ2_gTwIZ5x
https://lh4.googleusercontent.com/dSGugvtMrbaorlHnBJJ3TTlUSHM6dqx-Kl5xRHA8eFICL-ATGITZe56bRauUf0lahffcwN6RvP5V0vUqyoHtJFkTBQQdr3rgnPzAMuuYzpcIz75le1EdBrc8glL4pRieSulcZkq7
https://lh4.googleusercontent.com/i61u0bgaOZbk4AcDXWpGb9z0cwVNGCnE8_Crrjt2w6EejnRMs7wacaIJag1zrUXusG-lwCV93arTX45sZoyoTYm7__x5LyxY-MPFicYCSmtYShGWRnRDGtFsF8jbVb3ftYt_CO-3

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro

https://lh6.googleusercontent.com/A1QSMj7RaizbSbpmHpR8QQsjxB613KlbZClBQyglvzTdYx39ZbMqB5hq3w2XqtsywZxWezZmzOdd1r6q63X0H224jxuny_q-uj_66lY-_7POgc_D2fRIrupLJSfrYDj4dslDMXOZOPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către cetățeni în  concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice 2014 – 2020.  Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra  în mod complet date relevante pentru această cercetare.  Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.
II. STAREA ACTUALĂ A JUDEȚULUI GIURGIU

Q1. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte tari ale județului Giurgiu, din perspectiva  dezvoltării durabile a județului? 

Q2. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte slabe/cele mai mari probleme ale  Județului Giurgiu, din perspectiva dezvoltării durabile a județului? 

Q3. Cum apreciați starea mediului la nivel de localitate/județ? 

Starea mediului Foarte   slabă Slabă Mediu Bună Foarte  bună
UAT-ul în care societatea   comercială își desfășoară   activitateahttps://lh3.googleusercontent.com/Zi8QcsEQDKect1FIK_QXteYxEqHKfNJvw89ksNxiV9G4Nsp8nzrxEr8sZ_6NZOZrxLwjqQ4dMdWNL2EzWug97qLCqwCdI1AHTtv69IZGdhReT-W_KIYGXpWKFFOwjoLHrOl2WW9o☐ ☐ ☐ ☐ 
https://lh4.googleusercontent.com/nrRSdiS5FFQrC7zGzN_pncYIlL0rHO_WNMtuWRq86zXpUfDNiAkYd9ztem1QF6hPKLEu8aXczkD02jqNzkhV66SfRqYz3EsO6XG2_8xxYRz15lxumyCdzgGCt6hAd1_FVQIRc0hC
https://lh5.googleusercontent.com/-65oKJC2oPn_UPkOBG3kdvBTY9sZDzhaGM95Cpc5uyBrtyHVtxBpH7wOhwefNeVPmQp4h2J0LrxGMxyWzu0I-KyNb-Btw-megezjRzUrzHe8zetj9EflZhae5n_dkQipBT1smDpv

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

UAT Județul Giurgiu ☐ ☐ ☐ ☐ 

Q4. Care considerați că sunt principalele cauze ale degradării mediului în perioada 2016 – 2021 în localitatea dumneavoastră/ județul Giurgiu? 

*Notă: trebuie selectate cel puțin 2 opțiuni și cel mult 8 

Cauze degradare mediuUAT-ul în care  societatea   comercială își  desfășoară   activitateaUAT Județul   Giurgiu
Lipsa de educaţie şi de informare a   cetăţenilor ☐ 
Lipsa infrastructurii de mediu ☐ 
Amenzi şi penalităţi prea mici ☐ 
Lipsa de expertiză şi profesionalism a  responsabililor din domeniu ☐ 
Număr redus de personal şi resurse în  instituţiile de control ☐ 
Instituţii nefucţionale (Garda de mediu,  Agenţia de Protectia mediului, etc)☐ 
Atribuţii partajate între mai multe instituţii,  care nu se coordonează între ele ☐ 
Date incomplete, necorelate, “cosmetizate”  privind starea mediului ☐ 
Legislaţie incompletă, sau necorespunzătoare ☐ 
Corupția în sistem ☐ 
Instrumente IT necorelate/inexistente ☐ 
Alte tipuri (menționați)

Q5. Cum apreciați gradul de digitalizare la nivel de localitate/județ? 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

Grad de digitalizare Foarte   slab Slab Mediu Bun Foarte  bun
UAT-ul în care societatea   comercială își desfășoară   activitatea☐ ☐ ☐ ☐ 
UAT Județul Giurgiu ☐ ☐ ☐ ☐ 

Q6. Cum apreciați gradul de implementare a măsurilor în criza sanitară (Covid 19) la  nivel de localitate/județ?  

Grad de implementare Foarte   slab Slab Mediu Bun Foarte  bun
UAT-ul în care societatea   comercială își desfășoară   activitatea☐ ☐ ☐ ☐ 
UAT Județul Giurgiu ☐ ☐ ☐ ☐ 

Q7. Cum apreciați gradul de conectivitate (transport rutier, cale ferată, aerian) la  nivel de localitate/județ?

Grad de conectivitate Foarte   slab Slab Mediu Bun Foarte  bun
UAT-ul în care societatea   comercială își desfășoară   activitatea☐ ☐ ☐ ☐ 
UAT Județul Giurgiu ☐ ☐ ☐ ☐ 
EVALUAREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE DIN   JUDEȚUL GIURGIU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

Q8. Pe o scară de la 1 la 4 cum considerați calitatea următoarelor servicii publice la  nivelul județului Giurgiu? 

 1 Slabă 

 2 Acceptabilă 

 3 Bună 

 4 Foarte bună 

 NS / NR – Nu știu / Nu răspund

Nr.   crt Calitate serviciu public Serviciul public 4NS /   NR
Educație – acțiuni și infrastructura educațională din  localitate (rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee,  etc)
Social – servicii sociale pentru protecţia copilului, a  persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a  familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în  nevoie socială
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea  sărăciei în localitate
Sănătate – acțiuni și infrastructura de sănătate din  localitate (medic de familie, rețeaua de policlinici,  spitale, etc)
Cultură – acțiuni și infrastructura culturală din  localitate (casă de cultură, cinematograf, teatru,  muzeu, etc)
Patrimoniul cultural – conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură
Tineret – acțiuni și infrastructură dedicată (cluburi,  parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru  copii, stranduri, etc)
Sport – acțiuni și infrastructură de sport (terenuri de  sport, săli de sport, spații de agremnent, parcuri,  etc)
Ordine publică – acțiuni și infrastructură poliție  locală, siguranța personală și a bunurilor, etc

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

10 Situații de urgență – reacția autorităților la  inundații, incendii, pandemii, etc și infrastructura  dedicată
11 Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi adaptarea la  schimbări climatice în localitate (valuri de căldură,  valuri de frig, etc)
12 Protejarea şi conservarea mediului (aer, apă, sol) şi  a biodiversităţii în localitate (spații verzi, păduri,  etc)
13 Dezvoltarea urbană/rurală – habitatul și arhitectura  urbană a localității (termoizolația clădirilor,  aspectul clădirilor, rezistența cladirilor, etc)
14 Evidența persoanelor – accesibilitate și   infrastructură dedicată
15 Infrastructura rutieră din localitate – rețeaua de  drumuri, poduri, străzi, trotuare, zone pietonale,  piste pentru biciclisti, etc
16 Infrastructura utilitară și serviciile aferente din  localitate (apa, canalizare, iluminat public,  salubrizare, etc)
17 Eficiența consumului de energie şi promovarea  utilizării resurselor regenerabile în localitate
18 Accesibilitate de transport – transport public, CFR,  transport școlar, etc
19 Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a  resurselor naturale de pe raza localității
20 Infrastructura informaţională – internet – şi de  telecomunicaţii la nivel de localitate
21 Sprijinirea dezvoltării sectorului economic, a  interprinderilor mici și mijlocii, a investitorilor în  localitate
22 Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agro alimentar în localitate
23 Transparenta – Gradul de acces la date relevante și  utile/informații de interes public în relația cu  autoritățile/instituțiile publice din localitate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

24 Nivelul de integritate al reprezentanților  autorităților/instituțiilor publice din localitate
Comentarii și sugestii
III. DIRECȚII STRATEGICE PENTRU JUDEȚUL GIURGIU PENTRU  PERIOADA 2021 – 2027
Sunt de menționat, cu titlu informativ, cele 5 obiective principale de politica (OP)  ale Comisiei Europene pentru perioada 2021 – 2027: O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și  inteligentă) O Europă mai verde, fără emisii de carbon  O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională) O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a  zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale)

Q9. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități pentru implementarea  unui proces eficace de dezvoltare durabilă a județului Giurgiu în următorii 7 ani?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

Q10. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități pentru  implementarea unui proces eficace de dezvoltare durabilă a UAT-ului (localității)  dumneavoastră, în următorii 7 ani? 

Q11. Alte comentarii si propuneri/sugestii:

IV. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE
Nume societate comercială (opțional)
Vârsta dvs. în ani împliniți 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani peste 65 ani
Gen (marcați cu x) Masculin Feminin
De cât timp lucrați în   județul Giurgiu?….ani
Localitatea în care   societatea comercială   desfășoară activitatea
Care este ultima școală absolvită?  1. 8 clase  2. școala profesională  3. liceu  4. şcoala post-liceală   5. studii universitare 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

6. studii postuniversitare    7. studii doctorale
Număr angajați societate comercială: a.0-10 b.11-50 c.51-100 d. peste 100
Cifra de afaceri societate comercială în anula 2019:  a. 0-100.000 euro   b. 100.001 euro – 500.000 euro   c. 500.001 euro- 1 milion de euro  d. peste 1 milion de euro

Vă mulțumim pentru sprijin! 

Cu deosebită stimă, 

Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. 

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *