Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu ÎN CONSULTARE PUBLICĂ!

Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al  Consiliului Județean Giurgiu   ÎN CONSULTARE PUBLICĂ!
Consultare publică privind Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului  Județean Giurgiu – TERMEN LIMITĂ 23.08.2021 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența  decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre nr.159 din  08.07.2021 privind aprobarea “ Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean  Giurgiu ” însoțit de următoarele documente: 

▪ referatul de aprobare nr.11.781 din 08 iulie 2021 al președintelui; 

▪ raportul de specialitate nr.11.991 din 12 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și  managementul calității și Compartimentului Programe şi proiecte europene; 

▪ Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu ; 

Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu este elaborat în cadrul  proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod  SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în cadrul Programului Operațional  Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

www.poca.ro 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al  Consiliului Județean Giurgiu, își dorește implementarea unui management orientat spre performanță ce  implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării  informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie,  precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice. 

Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu 2021-2027 este un document de  management și de programare bugetară internă pe termen lung (7 ani), alegerea orizontului temporal  urmărind o mai bună aliniere a resurselor și capacităților autorității județene prin raportarea la perioada  exercițiului financiar european, 2021-2027.  

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean  din luna august 2021. 

Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită  propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act  normativ privind aprobarea “ privind aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului  Județean Giurgiu”, în termen de 15 zile calendaristice de la afișare, la adresa: Consiliul Județean  Giurgiu, Bld. Bucureşti, nr.10 sau e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com  

Persoane de contact: Nicu MARDALE – Asistent Planificare Strategic. 

Această invitație este parte a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judeţului  Giurgiu pentru perioada 2021-2027.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *