EXPRESII CELEBRE PE ÎNȚELESUL TUTUROR

EXPRESII CELEBRE PE ÎNȚELESUL TUTUROR

JUDECATA LUI PAPUC – Vasile Alecsandri spune la adresa unui prostănac: „Se găsește mai multă judecată în papucul meu decât sub pălăria dumitale”. În expresia noastră, însă, este vorba despre un personaj popular, botezat simbolic cu acest nume. Hotărârile sale, rămase de pomină, i-au transformat numele în poreclă și porecla în expresie. Astfel, pentru o decizie proastă, pentru o sentință anapoda, s-a ajuns să se spună că e „judecata lui Papuc”. Acest nume, Papuc, mai apare și în expresia „armata (oastea) lui Papuc”, prin care se înțelege o ceată de copii.

JUDECATA LUI SOLOMON – Este faimoasa judecată, care i-a adus lui Solomon, regele israeliților, denumirea de „înțeleptul Solomon” (și aceasta devenită expresie). Regele care a domnit cu 1000 de ani înaintea erei noastre era și împărțitorul dreptății. Într-o zi, două femei veniseră în fața lui să revendice un copil. Neputându-și da seama al cui e, de fapt, pruncul, Solomon a recurs la o stratagemă: a hotărât să se taie copilul în două. În felul acesta, el a pus la încercare dragostea maternă, căci mama adevărată a preferat numaidecât să-l cedeze celeilalte decât să-i fie spintecat copilul. Se folosește expresia „judecata lui Solomon” pentru o sentință ingenioasă, un arbitraj înțelept, pentru rezolvarea unei dileme care solicită multă ascuțime de minte.

KNOWLEDGE IS POWER (eng. „Știința e putere” sau „Cunoștințele sunt o forță”) – citatul, ajuns proverb, poartă semnătura filosofului englez Francis Bacon și a apărut în lucrarea sa „Religious meditations” (1598 – Meditații religioase). În versiunea latină a acestei lucrări („Meditationes sacrae”), cugetarea lui Bacon are o completare: „Nam et ipsa scientia potestas est” (Căci însăși știința e putere). Forma engleză este, însă, aceea care a dobândit mai mare putere de circulație pe meridianele citatelor enciclopedice. Emerson, în „Societate și singurătate”, a reluat ideea: „There is no knowledge that is no power” (Nu există cunoaștere care să nu fie putere).

BIBLIOGRAFIE

– Berg, I – „Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre”. București, Editura Științifică, 1968

Sursă foto: Internet

Rubrică realizată de Elena Ion, bibliotecar

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *