Directorul Cancelariei Prefectului, Vasile Mustăţea demontează punct cu punct acuzaţiile aduse Prefecturii Giurgiu de către CJ Giurgiu demonstrând netemeinicia acestora

Directorul Cancelariei Prefectului, Vasile Mustăţea demontează punct cu punct acuzaţiile aduse Prefecturii Giurgiu de către CJ Giurgiu demonstrând netemeinicia acestora

Media locală giurgiuveană a prezentat o declaraţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu Marian Mina prin care acuza Prefectura Giurgiu de tergiversarea alocării sumelor necesare, în perioada pandemiei  cu COVID-19, unităţilor sanitare din judeţul Giurgiu. Pentru corecta informarea a cetăţenilor din Giurgiu am cerut punct de vedere la acuzaţiile prezentate în presă Cancelariei Instituţiei Prefectului condusă de directorul Vasile Mustăţea:

„În data de 16.03.2020, Consiliul Județean Giurgiu, prin președintele Marian Mina, a depus la registratura Instituției prefectului un proiect de hotărâre de guvern adresat Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin care solicita alocarea sumei de 10.034.033 lei din ”Fondul de rezervă bugetară pentru situații de urgență la dispoziția Guvernului ” prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru finanțarea unor cheltuieli necesare limitării efectelor generate de COVID-19.

În data de 17.03.2020 la sediul prefecturii a avut loc o întâlnire la care au participat prefectul județului Giurgiu, președintele Consiliului Județean Giurgiu și managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu,  care a avut ca scop analizarea acestui proiect de hotărâre de guvern.

În urma analizei s-au stabilit următoarele:

 • Reanalizarea de către managerul Spitalului Județean Giurgiu a solicitărilor de materiale sanitare, dezinfectanți, materiale de curățenie, reactivi, investiții solicitate a fi aprobate de Consiliul Județean și transmiterea noilor solicitări în regim de urgență Instituției Prefectului.
 • Proiectul depus la Instituția Prefectului nu este întocmit conform prevederilor legale în vigoare întrucât sumele necesare pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale și medicamente necesare în perioada pandemiei se asigură, conform Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 28 alin. 2, prin transferuri de la Ministerul Sănătății, iar  nu prin hotărâre de guvern din ”Fondul de rezervă bugetară pentru situații de urgență la dispoziția Guvernului ”, așa cum a solicitat Consiliul Județean. Acest fond nu este prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Potrivit prevederilor acestei legi sunt reglementate doar două  tipuri de fonduri: fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, acesta din urmă fiind utilizat pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii unor persoane fizice sinistrate. De altfel, tot proiectul depus la Instituția Prefectului nu este întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
 • S-a considerat oportună luarea unei decizii ulterior ședinței programată de Guvernul României data de 18.03.2020, în cadrul căreia urmau să se adopte măsuri cu privire la gestionarea pandemiei.
 • Celelalte unități sanitare din județ, respectiv Spitalul Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru urmau să comunice în regim de maximă urgență necesarul de materiale sanitare și medicamente pe perioada pandemiei.

Prin adresa nr. 5710/20.03.2020 Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a solicitat alocarea prin transferuri de la Ministerul Sănătății a sumei de 4.970.408 lei.

Prin adresa nr. 1569/20.03.2020 Spitalul Orășenesc Bolintin Vale a solicitat alocarea prin transferuri de la Ministerul Sănătății a sumei de 1.689.569 lei.

Prin adresa nr. 698/23.03.2020 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru a solicitat alocarea prin transferuri de la Ministerul Sănătății a sumei de 266.000 lei.

În data de 23.03.2020 după ce au fost centralizate toate solicitările, Instituția Prefectului – Giurgiu prin adresa nr. 5424/23.03.2020 a solicitat Ministerului Sănătății alocarea către unitățile spitalicești din județul Giurgiu a sumei de 6.925.977 lei.

Față de cele arătate mai sus, rezultă fără dubiu că Instituția Prefectului – județul Giurgiu nu a întârziat din motive care se i pot imputa, nici cel puțin o zi, solicitarea sumei necesare procurării materialelor și medicamentelor în perioada pandemiei, iar  acuzațiile aduse de o anumită parte a mass – media, cu o orientare politică binecunoscută,  sunt total neîntemeiate și tendențioase.

Totuși este important  de știut cine a tergiversat alocarea sumelor necesare în perioada pandemiei unităților sanitare din județul Giurgiu, iar pentru aflarea răspunsului sunt lămuritoare următoarele aspecte:

 1. Solicitarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu către Consiliul Județean Giurgiu pentru alocarea sumei de 4.970.408 lei este din date de 12.03.2020, iar președintele Consiliului Județean Giurgiu a depus adresa la Instituția Prefectului în data de 16.03.2020, deci după 4 zile.
 2. Cu toate că Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru se află sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu, președinte Marian Mina nu a solicitat pentru acesta nici cel puțin un leu, transmiterea necesarului de materiale a acestuia făcându-se în data de 23.03.2020, la solicitarea Instituției Prefectului.
 3. În data de 20.03.2020 domnul președinte Marian Mina a convocat o ședință extraordinară care a avut pe ordinea de zi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Giurgiu pe anul 2020, prin care s-a alocat o sumă pentru unitățile sanitare de sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu.
 4. Dacă domnul președinte Marian Mina dorea rezolvarea cu celeritate a situației, nu înțelegem de ce nu convocat consilierii județeni în ședință de îndată în aceeași zi când a primit prima solicitare de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, adică 12.03.2020, câștigând astfel 8 zile prețioase.

De interes pentru opinia publică ar fi și răspunsul domnului președinte Marian Mina la următoarele întrebari:

 1. Cum a asigurat fondurile alocate suplimentar unităților spitalicești: prin majorarea veniturilor nefiscale, prin reducerea unor cheltuieli, sau prin aplicarea celor două metode concomitent? În toate cele trei situații, nu putem trage decât două concluzii:
 • a) bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în luna februarie a anului 2020 nu a fost bine fundamentat în sensul că nu au fost cuprinse în el toate veniturile posibil de încasat;
 • b) au fost majorate venituri nefiscale care nu pot fi realizate și/sau reduse cheltuieli care nu erau necesare a fi cuprinse în bugetul inițial.
 1. Ce sume a virat efectiv până în acest moment unităților spitalicești aflate în subordinea Consiliului Județean?

Față de cele de mai sus, cred că se impune ca toți factorii de decizie din județul nostru să înceteze orice fel de acțiune politică prin care urmărește obținerea unui profit electoral și să contribuie fiecare, în funcție de competențele care îi sunt conferite prin lege, printr-un efort comun și susținut, la  diminuarea efectelor generate de COVID – 19.”

I.C.MANDU

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *