CAMPANIA NAȚIONALĂ – de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii

CAMPANIA NAȚIONALĂ – de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii

Inspecția Muncii a dispus prin intermediul Inspectoratelor de Munca Teritoriale efectuarea în perioada 01.02.2024-29.02.2024, a campaniei naționale de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii.

Decizia Inspecției Muncii are la bază modificările apărute în legislația specifică, respectiv art. 97 alin. 1 din Legea Dialogului Social nr. 367/2022 care prevede că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători. În cazul în care într-o unitate nu există contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă persoană îndreptățită să participe la negocierea colectivă, conform prezentei legi, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment(art.108, alin. 3 din Legea nr. 367/2022).

Pentru angajați, negocierea colectivă generează avantaje multiple precum:

mai multă justiție socială, drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea și sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament, protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, concilierea vieții profesionale cu cea de familie, locuri de muncă și venituri mai stabile, o influență mai mare la locul de muncă și participarea la procesele decizionale.

Pentru angajatori, negocierea colectivă aduce avantaje privind asigurarea păcii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței, productivitatea și loialitatea personalului îmbunatațite, participarea mai mare a forței de muncă la locul de muncă, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.

Grupul țintă este reprezentat de intreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector-șef ITM Giurgiu

Cronica Giurgiuveana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *