Vezi daca te numeri printre CONTRIBUABILII CARE POT BENEFICIA DE ANULAREA sau reducerea penalitatilor de intarziere

Românii care au datorii la stat înregistrate până pe data de 30 septembrie 2015 ar putea scăpa, anul acesta, în anumite condiţii, de amânarea la plată a penalităţilor de întârziere şi a unor părţi din dobânzi sau chiar de anularea acestor obligaţii de plată accesorii.

Plecând de la prevederile primelor patru articole din OUG nr. 44/2015, specialiştii Departamentului de litigii şi dispute fiscale din cadrul EY România, citați de avocatnet.ro, au identificat şase categorii de contribuabili care pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute. Potrivit acestora, există următoarele şase tipologii de contribuabili beneficiari ai facilităţilor fiscale:

 • contribuabilul care nu a declarat obligaţii fiscale cu termen de plată la 30 septembrie 2015 (cu menţiunea că, potrivit experţilor de la EY România, în această categorie se încadrează şi contribuabilul care nu a declarat absolut nimic – situaţie ce va isca, în opinia specialiştilor, numeroase controverse);
 • contribuabilul inspectat anterior datei de 30 septembrie 2015, căruia i s-a comunicat decizia de impunere anterior acestei date;
 • contribuabilul care a declarat, dar nu a plătit obligaţiile fiscale până la data de referinţă (30 septembrie2015);
 • contribuabilul care depune declaraţie rectificativă ulterior datei de referinţă (30 septembrie 2015), dar nu mai târziu de 31 martie 2016, respectiv nu mai târziu de 2 noiembrie 2015 dacă anterior datei de referinţă a fost emis aviz de inspecţie;
 • contribuabilul care a declarat şi a plătit cu întârziere obligaţiile principale până la data de referinţă, dar nu a achitat obligaţiile accesorii;
 • contribuabilul aflat în inspecţie fiscală la 21 octombrie 2015, indiferent de data finalizării inspecţiei şi comunicării deciziei de impunere.

Care sunt condițiile? Pentru a beneficia de acordarea facilităţilor fiscale reglementate de primele două articole ale OUG nr. 44/2015 (anularea penalităților de întârziere, precum și a unei cote de 54,2% din dobânzi), contribuabilii enumeraţi anterior au de îndeplinit mai multe condiţii, după cum urmează:

 • existenţa unei decizii/declaraţii de impunere la data de referinţă, respectiv depunerea unei declaraţii de impunere/rectificative până la 31 martie 2016;
 • toate obligaţiile principale scadente la 30 septembrie 2015 sunt stinse până la 31 martie 2016;
 • accesoriile neeligibile, stabilite prin acte de impunere comunicate până la 31 martie 2016, sunt stinse până la 30 iunie 2016;
 • accesoriile neeligibile, stabilite prin acte de impunere comunicate după 31 martie 2016, sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din noul Cod de procedură fiscală (respectiv până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună sau până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicarii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună);
 • toate obligaţiile de plată principale, cu termene de plată aferente perioadei 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare (cel târziu 30 iunie 2016).
 • cererea de anulare a fost depusă până la 30 iunie 2016, iar toate declaraţiile fiscale au fost depuse până la data depunerii respectivei cereri.

În ceea ce priveşte situaţia reglementată la art. 3 din actul normativ menţionat, în care contribuabilul a plătit cu întârziere, până la data de referinţă (30 septembrie 2015), obligaţiile principale, dar nu a achitat obligaţiile fiscale accesorii, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acordarea facilităţilor fiscale sunt:

 • existenţa unei declaraţii de impunere cu privire la obligaţiile fiscale principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015;
 • aceesoriile eligibile (penalitățile de întârziere și dobânzile ce pot forma obiectul anulării) sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015;
 • accesoriile neeligibile (o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată) sunt stinse, prin orice modalitate de plată, până la 31 martie 2016;
 • cererea de anulare a fost introdusă până la 30 iunie 2016, sub sancţiunea decăderii.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *