Tranzitia de la scoala la viata activa

Publicația noastră a fost invitată săptămâna trecută la București unde a participat la conferința de lansare a proiectului “ HAI SĂ PRACTICĂM! – NOI TE ÎNVĂȚĂM!  –  POSDRU/189/2.1/G/156696. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”  Investește în oameni! Beneficiarul proiectului este Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în parteneriat cu Corpul Experților în Siguranța Alimentară. Invitația a venit din partea profesorului universitar doctor Adrian Vasile.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este crearea unui parteneriat performant între mediul academic și angajatori cu scopul dobândirii, dezvoltării cunoștințelor și a aptitudinilor de muncă ale studenților pentru facilitarea unei inserții optime a acestora pe piața muncii. Prin acest Proiect se asigură dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, pentru dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a cel puțin 150 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ ( licență sau master ) , din cadrul propriei universități a solicitantului și nu numai, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare la nivel național.  

Proiectul își propune ca prin transferabilitatea și adaptarea unui astfel de model inovativ, să ajute la reducerea abandonului școlar, motivarea acestora, precum și facilitarea inserției pe piața municii. Valoarea adăugată a Proiectului constă în faptul că mecanismele de facilitare a accesului studenților la strategiile de practică, create în cadrul Proiectului este bazat pe crearea unui parteneriat performant între mediile academice și angajatori, în vederea facilitării tranziției de la școală, la o viață activă.

 Cuvântul de deschidere i-a aparținut domnului Prof. Univ. Dr. Dumitru Drăgotoiu. Introducerea și prezentarea Proiectului a fost făcută de către  Șef. Lucr. Univ. Dr. Adrian Vasile. La conferință au fost prezente personalități din mediul academic, studenți, ONG-uri și firme.

I.C.MANDU

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *