Situatia statistica a somajului inregistrat la 31 martie 2015

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Giurgiu la data de 31.03.2015 a fost de 6.650, dintre care 3.137 sunt femei.

Valoarea ratei şomajului (recalculată) înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii martie a.c. 7.10%, este în uşoară crestere faţă de cea înregistrată la finele lunii februarie  2015 şi anume 7,00%.

In luna martie 2015, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate in muncă un număr de 521 persoane, dintre care 136 femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 6.650, 1.036 persoane (439 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 5614 persoane sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Ponderea cea mai mare în rândul şomerilor înregistraţi o au persoanele din mediul rural,  din rândul cărora sunt înscrise în evidenţa AJOFM Giurgiu 4.920 persoane.

Distribuţia şomerilor pe forme de învăţământ              6650

– cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional           5014

– cu niv. instruire Liceal si post-liceal                              1395

– cu niv. instruire Universitar                                            241

 

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 31 martie 2015, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 75,40%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 21% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 3.60%  sunt persoane având nivel de instruire universitar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *