Situatia statistica a somajului înregistrat la 30 aprilie 2015

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Giurgiu la data de 30.04.2015 a fost de 6.546, dintre care 3.091 sunt femei.

Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii aprilie a.c. 6.99%, este în uşoară scădere faţă de cea înregistrată la finele lunii martie  2015 şi anume 7,10%.

In luna aprilie 2015, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate in muncă un număr de 478 persoane, dintre care 158 femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 6.546, 981 persoane (413 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 5565 persoane sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Ponderea cea mai mare în rândul şomerilor înregistraţi o au persoanele din mediul rural,  din rândul cărora sunt înscrise în evidenţa AJOFM Giurgiu 4.880 persoane.

Distribuţia şomerilor pe forme de învăţământ              6546

– cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional           4962

– cu niv. instruire Liceal si post-liceal                              1355

– cu niv. instruire Universitar                                            229

 

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 30 aprilie 2015, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 75,80%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 20.70% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 3.50%  sunt persoane având nivel de instruire universitar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *