Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 28 februarie 2015

 Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Giurgiu la data de 28.02.2015 a fost de 6.558 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.067 sunt femei. Valoarea ratei şomajului (recalculată) înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii februarie a.c. 7.00%, este în uşoară crestere faţă de cea înregistrată la finele lunii ianuarie 2015şi anume 6,90%. In luna februarie 2015, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate in muncă un număr de 289 persoane, dintre care 103 femei. Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi. Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 6.558, 1.112 persoane (459 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare),5446 persoane sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ponderea cea mai mare în rândul şomerilor înregistraţi o au persoanele din mediul rural,  din rândul cărora sunt înscrise în evidenţa AJOFM Giurgiu 4.870 persoane. 

Distribuţia şomerilor pe forme de învăţământ              6558

– cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional           4954

– cu niv. instruire Liceal si post-liceal                              1371

– cu niv. instruire Universitar                                            233

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 28 februarie 2015, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 75,54%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 20,90% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal şi 3.56%  sunt persoane având nivel de instruire universitar. 

BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU« Ziua Barbatului (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *