Raspunsul Ministerului Energiei cu privire la afirmatiile tendentioase ale Fondului Proprietatea

Referitor la reacția de ieri, 26 iulie 2017, a Fondului Proprietatea (FP) cu privire la proiectul de contract de mandat al membrilor CS al Hidroelectrica propus de Ministerul Energiei, aceasta se înscrie în politica utilizată tot mai frecvent în ultima perioadă de FP pentru decredibilizarea acțiunilor ME prin publicarea unor concluzii și “îngrijorări” fără fundament legal și real.

Dincolo de aceste episoade prin care se încearcă inocularea în rândul opiniei publice a unei percepții eronate față de autoritatea în domeniul energiei, ne alarmează atitudinea distructivă a reprezentanților FP în Consiliile de Administrație (CA) sau Consiliile de Supraveghere (CS) ale societăților la care FP deține participații minoritare alături de statul român. Această situație este de natură să îngreuneze sau chiar să blocheze activitatea companiilor, cum se întâmplă în mod special și repetat la Hidroelectrica.

În acest sens, punctăm o serie de acțiuni ale reprezentantului FP la Hidroelectrica, care a pus compania de mai multe ori în situații dificile:

– Blocarea activității CS prin condiționarea prezenței la ședințe și a votului acționarului minoritar de schimbarea ordinii de zi și votarea anumitor puncte conform solicitărilor sale.
– Împiedicarea numirii conducerii Hidroelectrica prin demisia reprezentantul numit de FP în CS. Astfel, Hidroelectrica a înregistrat o situație fără precedent: funcționarea timp de câteva zile fără for de conducere. Interesant este că, ulterior acestei situații, pe care Ministerul Energiei a gestionat-o dincolo de comportamentul FP, FP a propus ca membru în CS același reprezentant demisionar.
– Mai apoi, după toate eforturile depuse de Ministerul Energiei pentru asigurarea conducerii Hidroelectrica, FP a început boicotarea acesteia prin contestarea înregistrării Directoratului Hidroelectrica la Registrul Comerțului, fiind nemulțumiți că aceste funcții nu au fost preluate de persoane agreate de FP. Această acțiune pune în dificultate nu doar activitatea companiei, dar și salariații Hidroelectrica.

Cât privește cel mai recent impuls de presiune publică privind propunerea ME de contracte de mandat, precizăm că acesta este complet neîntemeiat și denotă, în cel mai bun caz, o necunoaștere a legislației în vigoare de către reprezentantul FP. 
Toate clauzele legate de neconcurență și conflict de interese se regăsesc în forma de contract propusă de Ministerul Energiei. În plus, acestea se completează cu legislația din România care reglementează absolut toate aspectele la care face referire FP.
Clauzele care sunt menționate ca fiind eliminate sunt strict cele care țin de conducerea societății și nu de supravegherea acesteia, știut fiind faptul că rațiunea CS este de a supraveghea și controla Directoratul. În acest sens, redăm prevederile art. 1539 din Legea Societăților Comerciale: „Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi delegate atribuții de conducere a societății”. Aceste atribuții îi revin exclusiv Directoratului (art.1531 ).

În acest context, considerăm că FP face deliberat sau nu o confuzie între Consiliul de Supreveghere și Consiliul de Administrație. Această confuzie apare inclusiv în referirile FP la „decizia de afaceri” care, în cazul sistemului de administrare dualist, este preponderent apanajul Directoratului. 
Referitor la ”îngrijorarea” FP cu privire la conflictul de interese, și acesta este definit in propunerea de contract de mandat a ME la art. 2 lit. c), fiind reglementat atât de legislația civilă, cât și de cea penală. 
Cu privire la afirmațiile tendențioase ale FP potrivit cărora clauzele referitoare la conflictul de interese și obligațiile de neconcurență sunt eliminate pentru a favoriza anumiți membri ai CS propusi de actionarul majoritar, precizăm că acestea sunt reglementate în contract. 
Ministerul Energiei își dorește o colaborare cât mai bună cu acționarul minoritar al Hidroelectrica, în interesul producătorului de energie electrică, dar își exprimă temerea că acțiunile reprezentantului FP pot duce la alte blocaje ale activității Hidroelectrica și că, în cele din urmă, pot pune în pericol inclusiv procesul de listare pe piața de capital a acestei companii și viitoarea dezvoltare a Hidroelectrica.

M.E.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *