Prefectul judetului Giurgiu Nina Carmen Crisu s-a pricopsit cu un dosar penal

Se spune că prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu este apolitic și veghează la respectarea și punerea în aplicare a legii. În ceea ce privește calitatea de reprezentant al guvernului în teritoriu este un adevăr de necontestat în ceea ce privește neimplicarea acestuia în politică acest aspect rămâne sub semnul întrebării.

Cu tot respectul pentru doamna prefect Nina Carmen Crișu, din datele prezentate de către Agenția Națională de Integritate ( ANI ) domnului Ban Cristian Mihai, Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se pare că doamna prefect s-a lăsat purtată de valul PSD-ist, partid aflat la guvernare, punând în practică probabil împotriva voinței dumneaei sarcini de partid care contravin legilor acestei țări, legi asupra cărora prefectul are datoria să vegheze  să nu fie încălcate și ducerea lor la îndeplinire ad litteram.

În continuare vă vom prezenta un fragment din plângerea penală înregistrată cu nr. 12.044/10.07.2015 făcută de ANI împotriva doamnei prefect.

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numitei Nina Carmen Crișu, prefect al județului Giurgiu, născută la data de 19.06.1964, existând indicii privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 Cod Penal și nerespectarea hotărârilor judecătorești prevăzută de art. 287 Cod Penal.

Motivarea plângerii penale

La data de 13.03.2012 ANI a declanșat din oficiu, în lucrarea nr. 14.751/A/ll/13.03.2012 ,evaluarea respectării, de către dl. Marciu Ovidiu Cristian Dan, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a regimului juridic al incompatibilităților.

Urmare a evaluărilor efectuate în baza datelor și informațiilor solicitate de la instituții și autorități publice a rezultat că dl. Marciu Ovidiu Cristian Dan s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât în perioada exercitării mandatului 2008-2012 de consilier județean nu a respectat prevederile dispozițiilor art.90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției ( o societate comercială cu capital privat, la care acesta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator și persoană fizică autorizată, au încheiat contracte de prestări servicii cu instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Giurgiu, în valoare totală de 17.509,99 lei ) . …

Raportul de evaluare nr. 30.367/G/ll/15.06.2012 a rămas definitiv prin necontestare la data de 08.07.2012, conform răspunsului nr. 2/10.610/S8/2012 emis de Curtea de Apel București.

În data de 28.01.2013, urmare a adresei nr. 47.647/G/24.10.2012, consilierii județeni au adoptat cu majoritate de voturi Hotărârea nr. 14/2013, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan…

Acțiunile doamnei prefect Nina Carmen Crișu sunt încercări abuzive de tergiversare a punerii în aplicare a Raportului ANI știut fiind că, potrivit dispozițiilor art. 123 din Constituția României, actul atacat de prefect este suspendat de drept. …

Toate demersurile inițiate de Consiliul Județean Giurgiu s-au lovit de opoziția Instituției Prefectului Județului Giurgiu, prin prefect, care în mod abuziv și constant a tergiversat punerea în aplicare a raportului de evaluare nr. 30.367/G/ll/15.06.2012, act administrativ definitiv și irevocabil. …

Abuzul în serviciu

Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. …

Comentariile sunt de prisos.

I.C.MANDU« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *