Noua lege RCA: Lista modificarilor aduse

Autoritatea de Supraveghere Financiară a retrimis Parlamentului o nouă formă a legii privind Răspunderea Civilă Auto, RCA, după ce s-a consultat cu transportatorii.

Astfel, în actul normativ supus acum spre dezbaterea parlamentarilor se prevede că asigurările RCA pot fi încheiate pe orice perioadă de până la un an, dar nu mai puţin de o lună, cu excepţia vehiculelor înmatriculate/ înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, vehiculelor destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile şi vehiculelor care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

O altă prevedere spune că firmele de asigurări sunt obligate să plătească despăgubirile către clienţi în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor privind stabilirea daunei sau în urma unei decizii a instanţei în acest sens.

Pentru plata despăgubirilor în caz de accident, asigurătorii sunt obligaţi să le dea banii clienţilor prejudiciaţi în cel mult trei luni de la avizarea producerii evenimentului. În caz contrar vor plăti penalizări pentru fiecare zi de întârziere, prin aplicarea dobânzii ROBOR plus o marjă anualizată de 30 de puncte procentuale pentru întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată.

Poliţa se va putea suspenda

Mai mult, poliţa RCA se va putea suspenda la cererea asiguratului cât timp maşina este în service sau nu are drept de circulaţie. Legea mai spune: “În termen de cel mult trei luni de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire”. Dacă nu respectă una din cele două variante, în cel mult trei luni de la avizarea producerii evenimentului, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.

Compensarea directă este aplicabilă doar dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii cumulativ, respectiv: a) accidentele auto se produc pe teritoriul României; b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/ înregistrate în România; c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RC A valabilă la data evenimentului; e) prejudiciile exclud vătămările corporale.






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *