Marirea salariilor atrage dupa sine restructurare la Primaria Municipiului Giurgiu

Am spus-o de nenumărate ori că orice creştere salarială nejustificată, mai ales acum când economia ţării este la pământ duce în mod natural la inflaţie şi de aici următorul pas este inevitabil urmat de restructurare.

Azi, în conferinţa de presă a primarului municipiului Giurgiu una din temele abordate a fost prezentarea în linii mari a restructurării din cadrul aparatului propriu al primarului, cât şi din cadrul unităţilor subordonate consiliului local. Motivul invocat şi prezentat de primarul Barbu, fără să fac pe avocatul diavolului, a fost unul cât se poate de pertinent şi justificat. Odată cu măririle de salariu acordate bugetarilor de către guvern, măriri ce cad de fapt  în sarcina primăriilor,  fondul de salarii necesar a crescut de la 140 miliarde lei pe an la 240 miliarde lei pe an, sumă  aproximativ egală cu încasările pe un an de la Direcţia de Taxe şi Impozite, sursă definitorie în bugetul primăriei. Astfel primăria intră în imposibilitatea de a mai plăti salariile angajaţilor.

 În condiţiile date primarul nu are altă soluţie decât reducerea numărului de personal. Dureros, dar nu are altă alternatvă. Sunt convins că toţi cei care sunt deja pensionari angajaţi în primărie sau în cadrul societăţilor comerciale subordonate consiliului local se vor duce în corpore la primar, îi vor mulţumi pentru sprijinul acordat şi îşi vor prezenta demisiile de onoare. Pentru că eu personal nu pot să cred că pot exista oameni fără teamă de Dumnezeul pe care-l invocă din ce în ce mai des ţinând cont de vremurile pe care le trăim. Dominiile lor au pensii substanţiale, să le mămânce sănătoşi cel puţin atâţia ani câţi au muncit, dar acum a venit timpul să se retragă demni pentru că altfel nu se poate. Nu  se poate ca ei, pensionarii  să beneficieze şi de pensie şi de salariu, în timp ce un tânăr sau tânără care au acasă un copil să fie nevoiţi să trăiască cu teama-n suflet că vor rămâne fără sursa de existenţă, ştiut fiind faptul că  în Giurgiu nu au nici o şansă să-şi mai găsească un alt loc de muncă.  Aşa că domnilor pensionari eu personal vă mulţumesc în numele lor.  

În cadrul aceleiaşi conferinţe primarul a mai vorbit despre reluarea anvelopărilor  blocurilor, despre începerea în acest an  a asfaltării unor străzi din cartierul Ramadan, înfiinţarea Biroului Unic, precum şi de demararea proiectului transfontalier „Dezvoltarea fluviului Dunărea” ,un proiect ambiţios şi foarte frumos, dar despre toate aceste lucruri vom vorbi într-o ediţie viitoare a publicaţiei noastre.

I.C.MANDU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *