Locuri de muncă vacante disponibile în judeţul Giurgiu

UntitledAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu oferă 106 locuri de muncă vacante în săptămâna 25 martie – 31 martie 2015. 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de munca vacante, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu sunt înregistrate 106 locuri de muncă vacante, în perioada 25 martie – 31 martie 2015. 

Pentru studii medii, profesionale şi lucrători calificaţi/necalificaţi sunt disponibile 85 locuri de muncă, dintre care: barman; confecţioner asamblor articole din textile;  croitor; electrician; femeie de serviciu; încărcător descărcător; infirmieră; îngrijitor la unităţi de ocrotire scială şi sanitară; îngrijitor clădiri; lăcătuş mecanic; lucrător comercial; lucrător pentru salubrizare; maistru construcţii civile, industriale şi agricole; maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea; mecanic auto;  mecanic utilaje; muncitor necalificat;  operator introducere, validare, prelucrare date; operator la tratarea şi epurarea apelor uzate; ospătar; patiser; paznic; preparator produse lactate; recepţioner hotel; şofer; stivuitorist; sudor; tâmplar;  tinichiugiu; tractorist; vopsitor auto,  etc.

Pentru persoanele cu studii superioare şi postliceale sunt oferite locuri de muncă, în următoarele meserii: administrator financiar; administrator societatet comerciala; agent commercial; agent vânzări; asistent medical; contabil; expert accesare fonduri structural şi de coeziune europene; facturist; gestionar depozit; inginer chimist; inginer construcţii civile, industriale şi agricole; inspector de specialitate; instructor educator; laborant chimist; referent; subinginer construcţii civile, industriale şi agricole .

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu reaminteşte tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, că pot consulta zilnic lista locurilor de muncă vacante la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucureşti, bl. 202/5 D, mezanin sau pe site-ul instituţiei www.giurgiu.anofm.ro.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *