In atentia celor care inca nu stiu ! Doamna Nina Crisu nu mai este prefect …

R O M Â N I A                                    

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL GIURGIU

Comunicat de presă

cu privire la implicarea directă şi nemijlocită a d-lui Florin Liviu Florescu, director al Direcţiei Sanitar Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor, în activitatea politică

                La data de 27.04.2016 la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu a fost înregistrat un memoriu prin care se aduceau la cunoştinţă următoarele:

       În  data de 15.04.2016, în jurul orei 12, dl. Florin Liviu Florescu, director al Direcţiei Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu, s-a prezentat la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 41 Răsuceni, judeţul Giurgiu, unde a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de primar al comunei Răsuceni, jud. Giurgiu, în numele domnului Spălatu Costel.

        Având în vedere faptul că dl. Florin Liviu Florescu ocupă o funcţie publică de conducere, respectiv director al Direcţiei Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor, am solicitat respectivei instituţii să ne comunice dacă acesta se afla în concediul legal de odihnă în data de 15.04.2016, solicitare în urma căreia D.S.V.S.A.  ne-a transmis lista funcţionarilor publici  programaţi pentru concediu de odihnă în luna aprilie 2016, printre  care nu s-a regăsit şi dl. Florin Liviu Florescu.

        Întrucât în cazul de faţă dl. Florin Liviu Florescu a încălcat în mod flagrant obligaţiile şi îndatoririle prevăzute de art. 10, lit. b), art. 11, art. 17, al. 1 şi art. 18, al. 2 din Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionarilor publici, şi art. 44, al. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  au fost sesizate  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,   Agenţia Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, existând indicii cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală.

 

                                                    PREFECT,

ZORINEL NICULCEA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *