În atentia absolventilor institutiilor de învatamant – promotia 2015

Absolvenţii care se află în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu/ reşedinţă şi care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, într-o perioadă de 60 de zile, pot depune următoarele documente pentru a primi indemnizaţia de şomaj:

  • carte de identitate;
  • act de studiu, respectiv:
  • diplomă de bacalaureat, precum şi certificat de calificare (daca este cazul) – original şi copie – în cazul absolvenţilor care au promovat examenul de bacalaureat,
  • certificat de absolvire (original si copie) si adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ din care să reiasă că nu a promovat examenul de bacalaureat – pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de bacalaureat ;
  • declaraţie pe propria răspundere dată în faţa notarului din care să reiasă că la data când solicită indemnizaţia de şomaj nu urmează o formă superioară de învăţământ.

In cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii, va prezenta si adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii.

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj de la data expirării termenului de 60 de zile de la data absolvirii, începând cu data de 28.07.2015, absolvenţii instituţiilor de învăţământ trebuie sa depună aceste acte până la data de 06 august 2015.

 In cazul in care aceste acte se depun dupa data de 06.08.2015, indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data depunerii documentelor.

Absolvenţii institutiilor de învăţământ pot beneficia de indemnizaţia de şomaj  dacă:

  • în intervalul termenului de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat;
  • nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
  • nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;
  • nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Indemnizatia se acordă o singură dată, la cerere, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referinţă în vigoare, respectiv  250 lei.

Precizăm faptul că termenul de 60 de zile de la data absolvirii a început să curgă de la data de 29 mai 2015, ultima zi a acestui termen fiind 27 iulie 2015.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D, sc. A, B, C, parter + mezanin; tel.: 0246/230613 sau la Punctul de Lucru din orasul Bolintin Vale – b-dul Republicii ( incinta Bibliotecii orasenesti), tel: 0246/271.066.(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *