Fara firma, dar cu cazier fiscal dorea sa vaduveasca primaria Giurgiu de 5.000 mp teren intravilan in buricul targului …

Așa cum am promis continuăm cu ”minunile” care au avut loc în cadrul ședinței Consiliului Local Giurgiu din data de 27 iulie. La punctul nr. 29 după ordinea de zi a fost prezentat consilierilor local un proiect de hotărâre cu următorul conținut: ” Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5.000 mp ( nota red. în proiectul de hotărâre nu era specificată suprafața ) situat în Giurgiu, pe strada Unirii FN ( fără număr ), zona D – CF Giurgiu Ruse.

Până aici cel puțin nimic bătător la ochi. Se putea face doar o simplă speculație legată de faptul că solicitantul respectiv, doamna Puiu Florentina este cumnata lui Marian Măroiu președintele organizației municipale a PNL Giurgiu.

Cel  care ridică primele semne de întrebare legat de această solicitare este consilierul local din partea ALDE, Alexandru Vladu, care și-a exprimat suspiciunea legată de faptul că firma nu este înregistrată la Registrul Comerțului.

Cel care pune în schimb bomboana pe colivă este … surpriză !!!  consilierul local PSD Liviu Ionescu care atacă frontal și spune:

 “Din punct de vedere juridic, doamna Puiu Florentina depune la Primărie un document care poate duce în eroare atât consilierii cât și executivul Primariei. Eu vin și precizez că  în situatia în care această firmă nu are nici un document de înregistrare, adresa înaintată de această firmă reprezintă un fals, este uz de fals și în același timp este o intenție de a înșela consilierii municipali.
Fapt pentru care dau aviz negativ pentru această solicitare și rog să se sesizeze compartimentul juridic pe această problemă. Dacă nu se întâmplă asta, voi face în nume personal o sesizare către cei în drept”.

Oau !!!  Grav, extrem de grav. Și cu toate acestea nimeni nu explică cum a fost posibil ca această solicitare cu iz penal  să le fie prezentată spre aprobare consilierilor locali după ce a trecut prin filtrul funcționarilor din cadrul Primăriei Giurgiu și prin comisiile de specialitate . Oare cum a fost posibil așa ceva?

Cu această ”minunată” solicitare,  a nu știu câta, prin care se dorește recreerea giurgiuvenilor prin sport , personal nu am cum să nu fiu de acord. Doresc ca în Giurgiu să fie cât mai multe terenuri acoperite sau neacoperite de mini fotbal,  tiroliene, terenuri de tenis, atâta timp cât în Giurgiu majoritatea locurilor de muncă bine plătite se găsesc în administrație, pompieri, armată și poliție. Celorlalți giurgiuveni, în marea lor majoritate fără locuri de muncă, le convine de minune  ca să-și consume energia practicând sport, pentru că cine știe, poate așa îi așteaptă un viitor luminos …

Așa cum spuneam această minunată solicitare a trecut prin filtrele funcționarilor publici plătiți cu bani grei, ca prin brânză. Surprinzătoare a fost viteza cu care s-au mișcat aceștia pentru ca într-un timp record cererea doamnei Puiu Florentina să poată fi discutată în plenul ședinței consiliului local.

În râdurile ce urmează am să vă relatez care au fost etapele premergătoare ședinței consiliului local prin care a trecut ”minunata” solicitare.

1 –  Solicitarea doamnei Puiu Florentina însoțită de un memoriu justificativ a fost depusă la registratura primăriei în data de 18.07. 2017  și  înregistrată cu numărul 25.581. În aceeași zi primarul municipiului pune următoarea rezoluție: ” Patrimoniu. Rog HCL în iulie – aviz principiu ( vedeți dacă este spațiu verde clasificat și cond. PUG ). 

 

2 – Imediat, la foc automat, în aceeași zi, Direcția Patrimoniu înaintează o adresă înregistrată cu nr. 25.581/ 18.07.2017 în atenția arhitectului șef al orașului prin care îi cere  punct de vedere urgent.

 

 

3 – Arhitectul șef  în data de 19.07. 2017 trimite răspunsul adecvat către direcția patrimoniu, compartiment Urmărire, Executare Contracte, în finalul căruia face următoarea precizare:

” Întrucât terenul pare să includă două unități teritoriale de referință cu reglementări urbanistice diferite, pentru definirea condițiilor de construire și detalierea amplasamentului diferitelor obiective de construit este oportună elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism faza Plan Urbanistic de Detaliu, cu atât mai mult cu cât pe teren există vegetație ce trebuie păstrată și valorificată.”  Semnează arhitect șef Ioana Cătălina Vărzaru și șef birou Cornoiu Silvia.

 

 

4 –  Cu toată atenționarea venită din partea  arhitectul șef folosindu-se sintagma pe repede înainte,  în data de 19 iulie serviciul de specialitate întocmește Expunerea de Motive a primarului. Doar nu crede cineva că primarul își scrie expunerea de motive. Dumnealui doar  semnează. Expunerea de motive a fost  înregistrată cu nr. 25.752/ 19.07.2017

 

5 – În aceași zi este întocmit și Raportul de Specialitate înregistrat tot cu nr. 25.752  și bineânțeles cu aceeași data 19.07.2017. semnează la întocmit Mădălina Burcea în locul directorului executiv semnează o altă persoană. Raportul a fost supervizat de viceprimarul Ionuț Cioacă. În subsidiarul raportului scrie negru pe alb următorul lucru : „ Proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile legale și de oportunitate astfel că propunem dezbaterea și aprobarea în ședința Consiliului Local al municipiului Giurgiu ”

Nu-mi permit să vorbesc de oportunitate dar în ceea ce privește legalitatea, consilierul local Liviu Ionescu a spus că solicitarea făcută de Puiu Florentina nu este legală  și că trebuie anunțate organele abilitate și că în condițiile în care nu va face acest lucru secretarul primăriei,   o va face dumnealui în nume propriu spunând ceva de genul, că în această situație avem de-a face cu un grosolan uz de fals. În ce constă legalitatea domnule viceprimar ?

 

6  – Ultimul pas a fost elaborarea Proiectului de Hotărâre vizat de secretarul Roșu Petre prin care se hotărăște atribuirea terenului în suprafață de 5.000 mp firmei  SC  MULTI  SPORT  EXPERIENCE SRL,  firmă neînregistrată la Registrul Comerțului. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Aprobarea și întocmirea proiectului de hotărâre a durat tot 7 zile. O altă minune Dumnezeiască.

 

Mă abțin să fac orice fel de comentarii. Vă rog pe dumneavoastră, dragi cititori să faceți comentarii, dacă doriți. Ce vă pot spune cu certitudine este faptul că știu cine stă în spatele doamnei Puiu Florentina, știu cine sunt consilierii locali care stau în spatele acestei afaceri și cine mai este implicat.  Doamna Puiu Florentina a fost băgată în față ca  oamenii să nu realizeze că de fapt este vorba de un conflict de interese. La acest punct consilierii locali au votat în unanimitate amânarea acestui punct după ordinea de zi.

Îi sfătuiesc pe cei care se simt cu musca pe căciulă să nu cumva să îndrăznească să mai vină vreodată cu astfel de mânării în ședințele consiliului local, altfel mă văd nevoit să-i desconspir, să le fac cunoscute numele și totodată am să fac cunoscute opiniei publice preocupările domniilor lor, altele decât cele pentru care au fost aleși de locuitorii orașului.  De asemenea promit că am să-l informez și pe liderul de partid al organizației centrale din care fac parte, care cu siguranță îi va exclude din partid .

Era să uit. Doamna Puiu Florentina este beneficiara, după câte am înțeles și a unui cazier fiscal…

I.C.MANDU

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *