COMUNICAT DE PRESĂ

   Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărasi implementează, în parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare, lnovatie, Cultură si Antreprenoriat Modelu, judetul  Călărasi, Centrul Regional de Formare Frofesională a Adultilor Călărasi, Asociatia de Dezvoltare “EQ” Bucuresti, Camera de Comert lndustrie si Agricultură Mehedinti, Agenria Judereană pebntru Ocuparea Forrei de Muncă Giurgiu, S.C Servel S.R.L Slobozia si SC Nova  Force Technic SRL Giurgiu  proiectul  ”Sustenabilitate în mediul rural prin investitia în resurse umane!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Implementarea proiectului a început în 31 martie 2014 si are termen de finalizare  29 septembrie 2015. Proiectul are o valoare totală de 14.407.786,25 lei, din care valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 12.382.051,50 lei, iar contributia eligibilă a beneficiarului reprezintă 2.025.734,75 lei. Obiectivul general constă în îmbunătătirea sanselor de ocupare pentru 1000 de someri, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor Bucuresti -Ilfov, Sud Muntenia  si Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare, mediere. Proiectul îmbină măsuri integrate de ocupare: consiliere individuală, consiliere profesională, mediere pe piata muncii în vederea angajării sau consiliere în vederea initierii unei afaceri, participarea la bursa locurilor de muncă si la job – cluburile propuse, cu programe de formare atractive la acest moment în domeniul Formării Profesionale Continue, în scopul asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare a acestora pe piața muncii. Rezultatele proiectului după primele 10 luni de implementare s-au concretizat în includerea în grupul tintă al proiectului a 645 de persoane din mediul rural, din cele trei regiuni de implementare a proiectului, participante la activităti de informare, mediere, consiliere si orientare profesională. Din totalul persoanelor înregistrate, 243 au fost curprinse la programe de formare profesională în meseriile de lucrător în comert, baby sitter, lucrător în alimentatie, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în lăcătuserie mecanică structuri, ajutor mecanic auto, brutar  si patiser. În cadrul proiectului a fost creată platforma proiectului ce poate fi accesată la adresa  www.sustenabilitaterurala.ro. După înregistrarea pe platformă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot beneficia gratuit de servicii online de mediere, informare si consiliere profesională si pot aplica pe locurile de muncă disponibile în cele trei regiuni de implementare a proiectului. De asemenea, angajatorii se pot înregistra pe platformă pentru a participa la diverse activităti organizate în proiect (job-club, bursa locurilor de muncă) sau pentru a beneficia de servicii de mediere online.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *