COMUNICAT DE PRESA

Concurs inspector scolar general adjunct si director CCD

Va informam ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice anunţă scoaterea la concurs a 2  funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu şi a funcţiei vacante de director la Casa Corpului Didactic Giurgiu. Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  Inscrierile se fac   în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 aprilie – 29 mai  2015 la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct şi cea de director la Casa Corpului Didactic, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la al fiecărui inspectorat şcolar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *