COMUNICAT DE PRESA

Untitled

15   Martie 2015 Dreptul consumatorilor la hrana sanatoasa

 

La data de 15 martie 1962, J.F.Kennedy, Preşedintele S.U.A., rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora:

 1. dreptul la securitate;

 2. dreptul la informare;

 3. dreptul de a fi ascultat;

 4. dreptul de a alege produse si servicii.

 Momentul 15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric, al naşterii mişcării consumatoriste mondiale. Mai târziu Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori a declarat ziua de 15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor.

 Cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor au fost extinse de Organizaţia Internatională a  Consumatorilor la opt drepturi, la cele patru adăugându-se:

 1. dreptul la despăgubire;

 2. dreptul la un mediu înconjurător sănătos;

 3. dreptul la asigurarea necesitătilor şi nevoilor vitale;

 4. dreptul la educare.

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor a fost prima dată marcată în 1983 şi a devenit de atunci o ocazie importantă pentru mobilizarea cetăţenilor.

Realizând importanţa recunoaşterii şi garantării drepturilor consumatorilor O.N.U. a adoptat în anul 1985, prin Rezolutia nr. 39/248/1985: “ Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”’

Potrivit acestui document internaţional, pe baza principiilor discutate, guvernele tuturor ţărilor trebuie să dezvolte şi să menţină o puternică politică de protecţie a consumatorilor, prin măsuri legislative interne adecvate, pârghii şi instituţii capabile să asigure o protecţie reală şi eficientă a consumatorilor.

 În conformitate cu acest document internaţional, fiecare guvern trebuie să stabilească priorităţile lui proprii pentru protecţia consumatorilor, potrivit condiţiilor economice şi sociale ale ţărilor şi cu nevoile populaţiei, fără însă, a uita de costurile şi beneficiile măsurilor propuse.

O.N.U. consideră că principiile directoare privind protecţia consumatorului au urmatoarele obiective:

 • să ajute ţările la realizarea şi menţinerea unei protecţii corespunzatoare a consumatorului;

 • să faciliteze producerea şi distribuirea de produse corespunzatoare nevoilor şi cererilor consumatorilor;

 • să încurajeze niveluri ridicate ale eticii celor angajaţi în producerea şi distribuţia produselor şi serviciilor către consumatori;

 • să ajute la ţinerea sub control a practicilor abuzive;

 • să promoveze cooperarea internaţională în domeniul protecţiei consumatorilor;

 • să asigure dezvoltarea pieţei produselor ţi serviciilor, care să asigure consumatorilor acces la o gamă variată de produse şi servicii.

 Pornind de la aceste realităţi şi necesităţi, impuse de legile şi mecanismele economiei de piaţă, Romania a adoptat, în august 1992, legea de bază în domeniul protecţiei consumatorilor – Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 – privind protecţia consumatorilor, act normativ considerat piatra de temelie a acestui domeniu, care consacră şi drepturile de bază Problematica drepturilor de bază ale consumatorilor este reglementată în Romania prin Ordonanţa Guvernului nr.21/1992, privind protecţia  consumatorilor, cu modificările şi completarile ulterioare.

  În România sunt recunoscute următoarele drepturi de bază ale consumatorilor:

 1. dreptul la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii;

 2. dreptul la protecţia intereselor economice;

 3. dreptul la informare;

 4. dreptul la educare;

 5. dreptul de acces neîngrădit la pieţele de produse şi servicii;

 6. dreptul la despăgubire;

 7. dreptul la reprezentare.

 În acest an, tema propusa de Organizatia Internationala a Consumatorilor este Dreptul consumatorilor   la  hrana sanatoasa

 Indicatorii sintetici care exemplifică rezultatele supravegherii pieţei in anul 2014` şi ale aplicării efective a prevederilor legale în condiţiile identificării unor abateri de la normele în vigoare la produsele şi serviciile existente pe piaţă  de catre comisarii CJPC Giurgiu  sunt:

Numărul controalelor desfăşurate .: 1905 din care 1423 actiuni de control au vizat respectarea prevederilor legale  la comercializarea produselor alimentare  si prestarea serviciilor alimentare.

Numărul controalelor desfăşurate cu sancţiuni : 963

Valoarea totala a amenzilor aplicate  : 1.283.210 lei

Valoarea produselor neconforme oprite de la comercializare..35.998  lei

Număr total de reclamaţii înregistrate  :502 din care 87 de petitii au avut ca obiect comercializarea neconforma a produselor alimentarea si prestarea necorespunzatoare a serviciilor alimentare .

Număr total de reclamaţii  solutionate : 502  din care 141 petitii au fost concluzionate ca justificate, 119 petitii nejustificate si 48 petitii au fost solutionate pe cale amiabila de catre operatorii economici reclamati .

Valoarea despagubirilor acordate ( restituirea contravalorii produselor/serviciilor neconforme, valoarea reparatriilor efectuate in scopul refacerii serviciului neconform, etc )  a fost de 35.998 lei .

Principalele abateri constatate la comercializarea produselor alimentare au fost : neincadrarea in data durabilitatii minimale /data limita de consum inscxrise de producatori sau modificarea acestor date , nerespectarea prevederilor legale la comercializarea produselor de panificatie ( paine ) , caracteristici calitative neconforme , neafisare preturi de vanzare sau necorelare pret de raft cu pret de casa ,informartea incompleta/incorecta a consumatorilor privind caracteristicile esentiale ale produselor ( ingrediente, al;ergeni, etc )

          In data de 12 martie 2015 comisarii CJPC Giurgiu se vor afla printre consumatorii  giurgiuveni, in zonele publice ( Piata Centrala, Billa, Kaufland ,etc )  din mun. Giurgiu si cu aceasta ocazie se vor distribui materiale  informative.

  

COMISAR SEF ADJUNCT,

ŢÎRCĂ FABIAN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *