COMUNICAT DE PRESA

PRIMA DE ACTIVARE

 

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

 

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Pentru acordarea primei de activare prevazute de art. 73^2 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, persoanele interesate vor depune la AJOFM Giurgiu, in termen de 30 de zile de la data incadrarii, urmatoarele documente:

  1. cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 32 la lege;
  2. actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca, printr-un act eliberat de angajator, pe suport de hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat;
  3. angajament pentru respectarea prevederilor art. 73^3 din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 33;
  4. declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimele 12 luni acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana care solicita prima de activare.

 

Nu beneficiaza de aceste drepturi persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni, precum si persoanele care se incadraeza pe o perioada determinata de cel mult 3 luni, iar ulterior incadrarii in munca se schimba durata pe perioada determinata mai mare de 3 luni sau nedeterminata.

 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu sos. Bucuresti, bl. 202/5D, mezanin – camera 13.

 

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *