COMUNICAT DE PRESA

PROPRIETARII DE MONUMENTE ISTORICE TREBUIE SĂ DEȚINĂ “OBLIGAȚIA PRIVIND FOLOSINȚA MONUMENTULUI ISTORIC”                                                                                                                              

La început de an, Primăria Municipiului Giurgiu a lansat o campanie de informare destinată cetățenilor care dețin în proprietate imobile – monumente istorice, în ceea ce privește obligativitatea deținerii unui document ce se obține prin intermediul Direcției Județene pentru Cultură și Culte Giurgiu.

Astfel, proprietarii de monumente istorice care nu dețin Obligația privind folosința monumentului istoric sunt rugați să solicite întocmirea acesteia la Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu (str. Livezilor, nr. 3). Actele necesare pentru obținerea ei sunt: dovada titlului asupra imobilului, extrasul de carte funciară și actul de identitate.

 După comunicarea acesteia, proprietarii vor înscrie Obligația privind folosința monumentului istoric în cartea funciară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu (bd. 1907, nr. 1, sc. B).

Potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Obligația privind folosința monumentului istoric este actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauză. Art. 17. (1) din această lege prevede că  “[…] Obligația privind folosința monumentului istoric însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în cauză”. Alineatul 3 al aceluiași articol prevede că “Obligația privind folosința monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului și se înscrie în Cartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei“. De asemenea, conform art. 23. (5),Obligația privind folosința monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcției. În situația în care aceasta nu există, Obligația privind folosința monumentului istoric ține locul documentației tehnice de utilizare a bunului imobil, în condițiile legii“.

Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice sunt evidențiate în Legea 422/2001 la Titlul IV, Capitolul I.

Pentru mai multe informații referitoare la acest demers, proprietarii de monumente istorice se pot adresa Direcției Județene pentru Cultură Giurgiu, la sediul acesteia, prin e-mail: cultura8375@yahoo.com, djcgr@cultura.ro sau telefonic, la nr. 0246/230.015.

Lista monumentelor istorice din Giurgiu poate fi consultată pe site-ul Ministerului Culturii, la adresa http://www.cultura.ro/sites/default/files/online-files/LMI-GR.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *