COMUNICAT DE PRESA

Întâlnire româno-bulgară pentru reînnoirea relaţiilor de cooperare transfrontalieră dintre Districtul Ruse şi Judeţul Giurgiu

Data: Vineri, 1 iulie 2016, ora 11.00

Participanţi bulgari:

Stefco Burdjiev – Prefect

Stanimir Stancev – Subprefect

Valentin Colev – Subprefect

Desislava Pencheva – PR

Lili Ganceva – Director Executiv, Asociaţia EUROREGIUNEA DANUBIUS GIURGIU-RUSE

Participanţi români:

Marian Mina – Preşedinte

Răzvan Cuc – Consilier al preşedintelui

Mardale Nicu, director executiv al Direcţiei Cooperare Interregională, Strategii şi Proiecte

Miruna Eftimiu, director executiv adjunct al Direcţiei Cooperare Interregională, Strategii şi Proiecte

c6ba261f-5eee-4748-a6e3-08e8567678d2

Întâlnirea a debutat cu prezentarea unei felicitări oficiale din partea domnului prefect al districtului Ruse Stefko Burdgiev domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu Marian Mina, cu ocazia învestirii în funcţie.

f5732d01-124b-40f7-882d-b3b8f360bb35

S-a subliniat importanţa continuării relaţiilor transfrontaliere prin atragerea de fonduri europene şi realizarea de investiţii comune.

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu a mulţumit delegaţiei bulgare şi a subliniat interesul judeţului Giurgiu de a materializa toate obiectivele stabilite prin proiectele comune.

034d12d3-355c-41ca-ab62-59da6566aac4

Istoricul relaţiilor transfrontaliere dintre Consiliul Judeţean Giurgiu şi Districtul Ruse a fost prezentat pe scurt de către domnul Mardale Nicu, director executiv al Direcţiei Cooperare Interregională, Strategii şi Proiecte.

Astfel, ASOCIAȚIA „EUROREGIUNEA DANUBIUS“ a fost infiinţată  la data de 09.05. 2002 de către Prefectura Ruse şi Consiliul Judeţean Giurgiu devenind la scurt timp principala organizaţie non-guvernamentală pentru dezvoltarea cooperării  transfrontaliere şi un partener activ  pentru autorităţile locale şi de stat, în punerea în aplicare a proiectelor şi initiaţivelor comune transfrontaliere.

S-a subliniat că mandatul de preşedinte al asociaţiei se asigură prin sistem de rotaţie pentru un mandat de 2 ani, astfel, preşedinte  – în funcţie până în aprilie 2017 este domnul prefect al Districtului Ruse – Stefko Burdgiev, iar vicepreşedinte – domnul Marian Mina, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu.

Domnul prefect al Districtului Ruse a dorit să menţioneze că prin intermediul Asociaţiei s-au încheiat numeroase înfrăţiri între comune din judeţul Giurgiu şi municipalităţi din districtul Ruse, colaborări între instituţii de cultură, educaţie, ONG-uri şi firme, aceasta reprezentând un model de bune practici la nivelul întregii regiuni transfrontaliere şi şi-a exprimat încrederea că şi noua conducere a Consiliului Judeţean Giurgiu va continua să susţină aceste iniţiative.

Totodată, Consiliul Judeţean Giurgiu si Prefectura Districtului Ruse au creat în anul 2010 GRUPUL DE LUCRU COMUN AL REPREZENTANTILOR AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA SI DISTRICTUL RUSE, BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) pentru a facilita cooperarea în domeniul agriculturii în regiunea Giurgiu-Ruse.

Cooperarea în cadrul grupului este realizată prin schimburi de informatii tehnice şi de documentare, vizite de lucru ale specialişilor, fermierilor, consultarea reciprocă cu privire la problemele care sunt de interes pentru ambele părţi.

Grupul se reuneşte la Giurgiu sau la Ruse (prin rotaţie) o data pe lună/la două luni în funcţie de acordul şi disponibilitatea participanţilor.

Activitatea Grupului a fost salutată de către miniştrii de agricultură din cele doua ţări şi a asigurat cadrul prin care numeroase firme din regiune şi-au extins reţeaua de colaboratori din ţara vecina şi nu numai. Ministerul Agriculturii din Romania a folosit in luna iunie modelul GLAC Giurgiu-Ruse pentru a crea o comisie asemanatoare la nivel central.

Preşedinţia Grupului este asigurată, prin rotaţie, de către o persoană din conducerea Consiliului Judeţean Giurgiu, respectiv Prefecturii Districtului Ruse.

Domnul presedinte al Consiliului Judetean Giurgiu Marian Mina a transmis delegaţiei bulgare că doreşte o continuare a activităţii Comisiei Mixte de Agricultură, funcţia de presedinte al GLAC urmând a fi preluata în cel mai scurt timp de către domnul Răzvan Cuc, viitor administrator public al Judeţului Giurgiu, care va colabora pentru organizarea viitoarei întâlniri a Grupului din luna iulie cu domnul Stanimir Stancev, vice-guvernator al Districtului Ruse.

In cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Consiliul Judeţean Giurgiu a pregătit si depus ca beneficiar lider sau beneficiar (partener) împreună cu partenerii săi din districtul Ruse  9 proiecte (infrastructură rutieră, turism, situaţii de urgenţă, eficienţă în administraţie) în valoare totală de  aproximativ 55 milioane de euro, din care valoarea solicitată pentru bugetul român este de aproximativ 29 de milioane euro.

Prefectul Districtului Ruse a prezentat o idee de proiect preşedintelui Consiliului Judeţean  Giurgiu: realizarea autostrăzii între Ruse şi Veliko Tarnovo, Bulgaria, care să  înceapă în apropierea de fostul Combinat de Maşini Grele Ruse, la vest de amplasamentul fostei fabrici pentru utilaje grele Ruse. Pentru aceasta este  necesar  să fie construit un al doilea pod la Ruse-Giurgiu. Este necesară implicarea Consiliului Judeţean Giurgiu pentru sprijinirea acestei idei de către toate instituţiile româneşti de resort.

De asemenea, se doreşte participarea celor două instituţii alături de autorităţile de la nivel central relevante pentru depunrea în comun a unui proiect strategic care  îşi propune extinderea  sistemului 112 implementat în România în Ruse, precum şi analiza cadrului de implementare a acestui proiect.

Delegaţia bulgară a primit asigurările domnului preşedinte Mina că Judeţul Giurgiu va sprijini ambele idei de proiecte.

În final, s-a decis adoptarea unei poziţii comune a Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse, în calitate de membrii în cadrul Comitetului Comun de Selecţie al Programului Interreg V A în ceea ce priveşte susţinerea proiectelor comune depuse.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *