COMUNICAT DE PRESA

PENITENCIARUL GIURGIU

Scopul acțiunii de azi, 20 mai  îl reprezintă facilitarea asistenței postdetenție și medierea relațiilor sociale dintre persoanele private de libertate și membrii de familie.

În calendarul tematic prevăzut în procesul educațional se regăsește domeniul ”Diversitate”, și, în cadrul acestei teme se înscrie „Expoziția de obiecte artizanale” realizate de către deținuți din materiale reciclabile, activitate care reprezintă o modalitate de cultivare a atitudinilor pozitive, stimularea creativităţii, a lucrului de echipă, a cooperărării, a iertării, împăcării şi toleranţei în rândul persoanelor private de libertate.

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_DSC01243-1024x768C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_DSC01252-1024x768635993670674210152635993693661424635

Executarea pedepselor privative de libertate nu reprezintă izolarea de societate, ci presupune un proces complex de reintegrare socială, care debutează din momentul arestării și continuă până în ziua liberării.

Pe întregul traseu execuțional penal deținuții sunt supuși unor intervenții de specialitate care se desfășoară pe trei domenii : educațional, psihologic și social.

Sarcina specialiștilor de reintegrare socială din penitenciare constă în evaluarea deținuților, identificarea nevoilor educaționale, psihologice și sociale și acordarea intervenției de specialitate, în scopul acoperirii nevoilor identificate. Programele și activitățile educaționale, psihologice și sociale în care sunt incluși deținuții, presupun utilizarea unor tehnici și metode specifice în scopul ameliorării conduitelor dezadaptative și al facilitării reintegrării sociale.

Prin derularea  serviciilor  sociale de către specialiștii  de reintegrare socială, deținuții își descoperă talente artistice necunoscute, uneori, până la momentul privării de libertate.

Prin activitatea ocupațională derulată în atelierele de creație, deținuții își canalizează într-un mod constructiv energia, aleg o modalitate utilă de petrecere a timpului liber, își cultivă aptitudinile artistice și creatoare, au posibilitatea să se exprime liber și să transmită emoții, să dezvolte gustul pentru pentru estetic.

Este necesar ca societatea să conștientizeze că acești deținuți, care au fost incluși etapizat în procesul de reintegrare în cadrul penitenciarelor, nu trebuie să fie marginalizați, ci trebuie să fie integrați în comunitate, să aibă drepturi depline și să fie ajutați să devină independenți de serviciile sociale postdetenție.

SUBCOMISAR DE PENITENCIARE – DIRECTOR ADJUNCT EDUCAȚIE ȘI ASITENȚĂ PSIHOLOGICĂ

ALINA GHEORGHIȘOR(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *