COMUNICAT DE PRESA

Pornind de la efectele adoptării şi, ulterior, aplicării Hotărârii nr. 384 din data de de 04.11.2015 privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016, semnalate de cetăţeni din municipiul Giurgiu, consilierii locali PNL, sprijiniţi şi de alţi consilieri municipali au formulat şi depus luni, 22 februarie, la Primăria Giurgiu, un proiect de modificare a hotărârii ce vizează taxele şi impozitele locale pentru anul în curs.

Consilierii semnatari propun executivului Primăriei Giurgiu următoarele modificări:

Art. 1 Se modifică art. 1 lit. d, astfel: ,, în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit prevăzută la art. 458 alin. ( 1 )din legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 0, 2 %,,. ( în loc de 1,3 % );

Art. 2 Se modifică art. 1 lit. h, astfel, ,, în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit prevăzută la art. 460 alin. ( 2 )din legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 0, 4 %,,. ( în loc de 1,3 % );

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale hotărârii se menţin.

În motivarea  proiectului, consilierii liberali  au invocat următoarele argumente de legalitate şi oportunitate:

„În ceea ce priveşte legalitatea propunerilor de modificare a hotărârii HCL nr. 384/ 04.11.2015, considerăm că acestea se încadrează, totalmente, în dispoziţiile Codului Fiscal.

Astfel, în ceea ce priveşte impozitul aplicabil  persoanelor fizice pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit prevăzută la art. 458 alin. ( 1 ) din legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 0, 2 %, limitele statuate de cod fiind între 0,2 – 1,3 %.

Considerăm că acest minim este suficient atât pentru asigurarea unui buget local care să nu afecteze dezvoltarea municipiului, cât şi pentru a se evita împovărarea persoanelor fizice şi juridice cu impozite ce ating limita paroxismului.

Formulăm propunerile de mai sus după ce am consultat o parte a populaţiei şi am constatat că majorările acestor tipuri de impozit ating cote alarmante, mai exact apar majorări de minim 500 %, în condiţiile în care aţi afirmat la momentul discutării proiectului de hotărâre  în şedinţa consiliului local, din data de 04.11.2015 că majorările nu vor fi mai mari de 17 procente.

Prin aceste propuneri de modificare a hotărârii mai sus menţionate legea va fi respectată întrutotul, eliminându-se impozitarea excesivă a cetăţeanului şi se atenuează, astfel, impactul asupra marii majorităţi a giurgiuvenilor, ca urmare a introducerii impozitării şi pentru terenul de sub construcţii.

 

 

 

Prin comparaţie, municipiul Bucureşti a stabilit pentru acelaşi tip de impozit cota de 0,2, mai exact minimul legal, în condiţiile în care este cel mai  dezvoltat municipiu din ţară.

Un alt exemplu este reprezentat de municipiul Botoşani, care a stabilit, ca impozit pentru clădirile nerezidenţiale, un nivel de 0,4 % din valoarea impozabilă a clădirii.

În municipiul Giurgiu, de exemplu, există cazuri în care proprietarul unei clădiri nerezidenţiale care a plătit în cursul anului trecut suma de 300 lei, să aibă de plată anul acesta fabuloasa sumă de 15.000 lei ( o majorare de 50 de ori ), ceea ce frizează normalul.

În ceea ce priveşte impozitul aplicabil persoanelor juridice pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit prevăzută la art. 460 alin. ( 2 )din legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 0, 4 %, limitele statuate de cod fiind între 0,2 – 1,3 %.

Considerăm că procentul de 0,4 % este unul rezonabil, care permite respectarea legii şi apare oportun, în totalitate.

Învederăm faptul că prevederile noului Cod Fiscal sunt unele permisive, lăsând la latitudinea autorităţii publice locale, stabilirea cotei de impozitare.

Prin urmare, propunerea subsemnaţilor de reducere a cotelor de impozitare pentru cele două categorii de imobile, nu face decât să normalizeze nişte impozite uriaşe şi împovărătoare pentru locuitorii municipiului nostru, impozite nejustificat de mari, în condiţiile în care, spre comparaţie, mun. Bucureşti are acelaşi tip de impozite în cuantum minim ( 0,2 % pentru ambele )”.

 

 

Biroul de presă al  PNL Giurgiu

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *