Badalau si „lacul lui” … scandalul momentului

De curând am intrat în posesia unui document care demonstrează din punct de vedere legal şi constituţional care a fost motivul real, altul decât cel invocat de senatorul Niculae Bădălău, care i-a determinat pe senatorii formaţiunii politice ALDE să nu susţină un proiect legislativ care contravine constituţiei şi legislaţiei în vigoare.

În rândurile de mai jos vă punem la dispoziţie documentul la care am făcut referire:

Către:  …   Referitor la: propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” – Direcția Apelor Argeș – Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu Având în vedere adresa dvs., înregistrată la Ministerul Apelor și Pădurilor sub nr. 7756/04.05. 2018, prin care ne solicitați să vă comunicăm punctul de vedere al instituției cu privire la propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” – Direcția Apelor Argeș – Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, vă facem cunoscut faptul că în urma analizării reglementărilor propuse, instituția noastră, prin direcția de specialitate, formulează următoarele observaţii:

Referitor la dispozițiile art. 1 din propunerea legislativă Subliniem faptul că din punct de vedere al constituționalității, a modalității de constituire a dreptului de administrare în favoarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri prin transmiterea din domeniul public al statului în domeniul public al acestora, sunt incidente considerentele de la pct. 186-191 ale Deciziei Curții Constituționale nr. 1/2014. Potrivit dispozițiilor menționate mai sus, instanța de contencios constituțional a statuat la pct. 191 din Decizia nr. 1/2014 că “modalitatea de constituire a unui drept de administrare asupra bunurilor proprietate publică, supuse transferului interdomenial, este incompatibilă cu noțiunea și caracterele juridice ale dreptului real de administrare, corespunzător dreptului de proprietate publică, și, pe cale de consecință, contravine dispozițiile art. 136 alin. (4) din Legea fundamentală, care consacră la nivel constituțional modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică”.

Totodată, la pct. 190 din Decizia Curții Constituționale nr. 1/2014 s-a statuat că “transmiţând însuşi dreptul de proprietate publică către unitatea administrativ-teritorială, statul nu poate constitui, în acelaşi timp şi dreptul de administrare în favoarea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât nu mai este titularul dreptului de proprietate publică corespunzător, pe care tocmai l-a transmis”; Astfel, proiectul legislativ trebuie modificat în consecință. Cu privire la dispozițiile art. 2 din propunerea legislativă. În cuprinsul expunerii de motive nu apare menționată voința/intenția Consiliul Județean Giurgiu de preluare a bunurilor, materializată și asumată printr-o Hotărâre de Consiliu Local, act administrativ care nu apare identificat sau menționat.

Totodată, raportat la dispozițiile art.3 din O.U.G nr. 107/2002, nu se precizează dacă Consiliul Județean Giurgiu se va substitui în atribuțiile și obligațiile pe care le are A.N.A.R, propunerea legislativă statuează preluarea „drepturilor și obligațiilor aferente bunurilor”, în contradictoriu cu expunerea de motive, unde se menționează doar „exploatarea din punct de vedere turistic” a bunurilor. Barajul Grădinari se încadrează în categoria de importanță deosebită și necesită o urmărire specială a comportării în exploatare a lucrării. În principal, funcțiunile lacului de acumulare Grădinari, stabilite prin Regulamentul de exploatare aflat în vigoare, sunt următoarele: alimentarea cu apă ale localităților Zorile și Pădureni, atenuarea undelor de viitură și tranzitarea acestora, irigații, precum și agrement, turism și pescuit nefurajat.

Astfel, motivele invocate în expunerea proiectului legislativ se regăsesc deja printre activitățile permise a se desfășura, fără stânjenirea activităților principale. Cu privire la oportunitatea cedării dreptului de administrare a bunurilor precizăm că sunt incidente prevederile art. 23 lit. h) din H.G. nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în condițiile în care proiectul de lege va corespunde tuturor exigențelor legale. Prin urmare, vă învederăm că nu susținem adoptarea propunerii legislative, precum și faptul că aceasta necesită reexaminarea sub aspectul normelor de tehnică legislativă și a constituționalității. Cu stimă, DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE.

Afirmaţiile făcute de către unii politicieni cum că motivul real pentru care Bădălău doreşte cu orice chip să pună mâna pe lacul de la Ogrezeni doar ca să anuleze contractul pe care Dan Pasat îl are cu Apele Române din punctul nostru de vedere este ireal. Noi credem că indiferent ce altă persoană ar fi avut  închiriată o suprafaţă de luciu de apă în zona respectivă, senatorul Bădălău ar fi procedat în acelaşi mod. De asemenea nu credem nici în povestea romanţată cu redarea lacului comunităţii deoarece din afirmaţiile locuitorilor din zonă am aflat că pentru o perioadă de aproximativ 3 ani lacul a fost în administrarea primăriei ceea ca a dus la colmatarea lacului  favorizând  creşterea  din abundenţă a ierburilor şi dispariţia peştilor autohtoni din cauza lipsei de oxigen. Nu cred că există cineva care să-şi dorească ca acest lucru să se repete.

I.C.MANDU

   


« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *