ANI, anuntul care vizeaza mii de firme

Agenția Națională de Integritate (ANI) a făcut un anunț care vizează toate firmele care fac afaceri cu statul.

ANI a anunţat că, luni, a fost promulgată Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Potrivit unui comunicat al ANI, actul normativ reglementează, prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, denumit Sistemul Prevenţie (PREVENT), prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Sistemul va funcţiona pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.

Autorităţile contractante au obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităţilor contractante şi se completează în SEAP.

Partea tehnică a fost finalizată încă de anul trecut, urmând ca aceasta să fie operaţionalizată în termenele prevăzute de lege, respectiv la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art.13, art.14, alin.(3) şi (4) şi art.15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *